NASLOVNA2020-07-03T10:53:49+02:00

AKTUELNO

Mlađe kategorije – prijava za sezonu 2020/21.

Obaveštavamo klubove da je Izvršni odbor Fudbalskog saveza Grada Novog Sada doneo odluku da prvenstva u ligama mlađih kategorija startuju u subotu, 29. avgusta 2020. godine, a da se sastanci prijavljenih klubova održe u ponedeljak, 17. avgusta 2020. godine, u Masarikovoj 25 u Novom Sadu (velika sala na trećem spratu), po odvojenim terminima za svaku ligu (kategoriju) koji će blagovremeno biti objavljeni u posebnoj vesti na ovom sajtu.

Prijave ekipa i uplate kotizacije u iznosu od 10.000 dinara za čitavu takmičarsku godinu biće primane do ponedeljka, 17. avgusta 2020. godine (do početka sastanka prijavljenih klubova), a nakon ovog termina prijave i kotizacije neće biti primane bez obzira na razlog kašnjenja.

Molimo klubove da pažljivo pročitaju Informaciju o ligama mlađih kategorija za takmičarsku 2020/21. godinu i Izjavu koja se nalazi u donjem delu obrasca za prijavu, pošto potpisivanjem i overavanjem Izjave i podnošenjem prijave klubovi u potpunosti i nedvosmisleno prihvataju odredbe Informacije o ligama mlađih kategorija za takmičarsku 2020/21. godinu, kojih će se organi nadležni za prvenstva mlađih kategorija pridržavati strogo i bez izuzetaka, počev od trenutka objavljivanja ove vesti na sajtu FS Grada Novog Sada.

Informacija o ligama mlađih kategorija i obrazac za prijavu ekipa u word i pdf formatu dostupni su za preuzimanje na sledećim linkovima:

Mlađe kategorije - informacija o ligama i obrazac prijave - word format
Mlađe kategorije - informacija o ligama i obrazac prijave - pdf format
03. 07. 2020.|

Važno obaveštenje – letnji prelazni rok

VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Obaveštavamo sve klubove da, na osnovu odluke nadležnog organa Fudbalskog saveza Srbije, letnji registracioni period (prelazni rok) u 2020. godini za igrače svih klubova i stepena takmičenja počinje u utorak, 14. jula 2020. godine i da traje do ponedeljka, 5. oktobra 2020. godine.

Koristimo ovu priliku da podsetimo sve klubove članove Fudbalskog saveza Grada Novog Sada da se od letnjeg registracionog perioda (prelaznog roka) 2019. godine u postupku registracije igrača primenjuju novi obrasci. To znači da će za sprovođenje postupka registrovanja i brisanja igrača iz evidencije biti prihvaćeni samo i isključivo novi obrasci, odnosno dokumentacija iz informacionog sistema “Comet” Fudbalskog saveza Srbije (ispisnica, brisovnica, pasoš igrača, zahtev za registraciju – pristupnica).

Dalje, obaveštavamo sve klubove članove FS Grada Novog Sada da dokumentaciju potrebnu za registrovanje igrača dostave u propisanim rokovima u kancelariju FS Grada Novog Sada (Pariske komune 38, Novi Sad) u cilju adekvatnog i pravovremenog unosa u informacioni sistem “Comet” Fudbalskog saveza Srbije. Stručna služba FS Grada Novog Sada će primati i u obzir za postupak registracije igrača uzimati samo urednu, ispravnu i kompletnu dokumentaciju.

Na kraju, molimo sve klubove članove FS Grada Novog Sada da se pridržavaju nove procedure registracije igrača, pre svega u sopstvenom interesu, a za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti stručnoj službi FS Grada Novog Sada pozivom na broj telefona 021 / 444-900.

Generalni sekretar FS Grada Novog Sada
Saša Živković

18. 06. 2020.|
POGLEDAJTE VIŠE VESTI

AKTUELNO

Mlađe kategorije – prijava za sezonu 2020/21.

Obaveštavamo klubove da je Izvršni odbor Fudbalskog saveza Grada Novog Sada doneo odluku da prvenstva u ligama mlađih kategorija startuju u subotu, 29. avgusta 2020. godine, a da se sastanci prijavljenih klubova održe u ponedeljak, 17. avgusta 2020. godine, u Masarikovoj 25 u Novom Sadu (velika sala na trećem spratu), po odvojenim terminima za svaku ligu (kategoriju) koji će blagovremeno biti objavljeni u posebnoj vesti na ovom sajtu.

Prijave ekipa i uplate kotizacije u iznosu od 10.000 dinara za čitavu takmičarsku godinu biće primane do ponedeljka, 17. avgusta 2020. godine (do početka sastanka prijavljenih klubova), a nakon ovog termina prijave i kotizacije neće biti primane bez obzira na razlog kašnjenja.

Molimo klubove da pažljivo pročitaju Informaciju o ligama mlađih kategorija za takmičarsku 2020/21. godinu i Izjavu koja se nalazi u donjem delu obrasca za prijavu, pošto potpisivanjem i overavanjem Izjave i podnošenjem prijave klubovi u potpunosti i nedvosmisleno prihvataju odredbe Informacije o ligama mlađih kategorija za takmičarsku 2020/21. godinu, kojih će se organi nadležni za prvenstva mlađih kategorija pridržavati strogo i bez izuzetaka, počev od trenutka objavljivanja ove vesti na sajtu FS Grada Novog Sada.

Informacija o ligama mlađih kategorija i obrazac za prijavu ekipa u word i pdf formatu dostupni su za preuzimanje na sledećim linkovima:

Mlađe kategorije - informacija o ligama i obrazac prijave - word format
Mlađe kategorije - informacija o ligama i obrazac prijave - pdf format
03. 07. 2020.|

Važno obaveštenje – letnji prelazni rok

VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Obaveštavamo sve klubove da, na osnovu odluke nadležnog organa Fudbalskog saveza Srbije, letnji registracioni period (prelazni rok) u 2020. godini za igrače svih klubova i stepena takmičenja počinje u utorak, 14. jula 2020. godine i da traje do ponedeljka, 5. oktobra 2020. godine.

Koristimo ovu priliku da podsetimo sve klubove članove Fudbalskog saveza Grada Novog Sada da se od letnjeg registracionog perioda (prelaznog roka) 2019. godine u postupku registracije igrača primenjuju novi obrasci. To znači da će za sprovođenje postupka registrovanja i brisanja igrača iz evidencije biti prihvaćeni samo i isključivo novi obrasci, odnosno dokumentacija iz informacionog sistema “Comet” Fudbalskog saveza Srbije (ispisnica, brisovnica, pasoš igrača, zahtev za registraciju – pristupnica).

Dalje, obaveštavamo sve klubove članove FS Grada Novog Sada da dokumentaciju potrebnu za registrovanje igrača dostave u propisanim rokovima u kancelariju FS Grada Novog Sada (Pariske komune 38, Novi Sad) u cilju adekvatnog i pravovremenog unosa u informacioni sistem “Comet” Fudbalskog saveza Srbije. Stručna služba FS Grada Novog Sada će primati i u obzir za postupak registracije igrača uzimati samo urednu, ispravnu i kompletnu dokumentaciju.

Na kraju, molimo sve klubove članove FS Grada Novog Sada da se pridržavaju nove procedure registracije igrača, pre svega u sopstvenom interesu, a za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti stručnoj službi FS Grada Novog Sada pozivom na broj telefona 021 / 444-900.

Generalni sekretar FS Grada Novog Sada
Saša Živković

18. 06. 2020.|
POGLEDAJTE VIŠE VESTI