NASLOVNA2021-11-01T19:44:54+02:00

AKTUELNO

Zimski prelazni rok i overa članarine za 2023.

ZIMSKI PRELAZNI ROK

Obaveštavamo sve klubove da, na osnovu odluke nadležnog organa Fudbalskog saveza Srbije, zimski registracioni period (prelazni rok) u 2023. godini za igrače/igračice svih klubova i stepena takmičenja počinje u ponedeljak, 16. januara 2023. godine i da traje do petka, 10. februara 2023. godine zaključno, pridržavajući se pri tome odredbi Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača Fudbalskog saveza Srbije.

Molimo sve klubove članove FS Grada Novog Sada da se pridržavaju procedure registracije igrača, pre svega u sopstvenom interesu, a za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti generalnom sekretaru Aleksandru Šovljanskom pozivom na broj telefona 060 / 564-87-00.

OVERA ČLANARINE

Obaveštavamo klubove da naš Savez sa overom članarine za 2023. godinu za igrače/igračice svih klubova i stepena takmičenja počinje u ponedeljak, 16. januara 2023. godine. Prilikom podnošenja zahteva za overu članarine klubovi su dužni da prilože sledeće dokumente:

  • spisak igrača za koje se vrši overa članarine, u dva primerka, sa čitko navedenim svim potrebnim informacijama (naziv i sedište kluba, kategorija/selekcija za koju se podnosi zahtev za overu članarine, naziv lige u kojoj se ta kategorija/selekcija takmiči, ime i prezime igrača, ID broj iz sistema „Komet“),
  • uplatnicu – potvrdu o uplati članarine za sve igrače koji se nalaze na spisku za overu članarine.

Visina članarine propisana je Odlukom o iznosima taksi utvrđenih propisima Fudbalskog saveza Srbije („Fudbal“, broj 23/2021) i uslovljena je uzrastom igrača i stepenom takmičenja kluba.

Važna napomena: klubovi su obavezni da spisak igrača sačine i predaju za svaku kategoriju/selekciju posebno, u dva primerka, i to isključivo na zvaničnom obrascu za overu članarine koji je dostupan na sledećim linkovima:

Komet 1 – spisak igrača sa overenom članarinom – word
Komet 1 – spisak igrača sa overenom članarinom – pdf

13. 01. 2023.|

Zimska liga 2022/2023. – satnice i bilteni

Rasporedi odigravanja utakmica i bilteni sa rezultatima i tabelama u okviru sezone 2022/2023. Zimske lige mlađih kategorija, koju organizuje Fudbalski savez Grada Novog Sada, dostupni su na sledećim linkovima:

Zimska liga 2021/2022. – satnica – prvi vikend – 03/04. decembar 2022.
Zimska liga 2022/2023. – bilten – broj 1
Zimska liga 2022/2023. – satnica – drugi vikend – 10/11. decembar 2022.
Zimska liga 2022/2023. – bilten – broj 2
Zimska liga 2022/2023. – satnica – treći vikend – 17/18. decembar 2022.
Zimska liga 2022/2023. – bilten – broj 3
Zimska liga 2022/2023. – satnica – četvrti vikend – 24. decembar 2022.
Zimska liga 2022/2023. – bilten – broj 4
Zimska liga 2022/2023. – satnica – peti vikend – 28/29. januar 2023.

25. 01. 2023.|

Zimski prelazni rok i overa članarine za 2023.

ZIMSKI PRELAZNI ROK

Obaveštavamo sve klubove da, na osnovu odluke nadležnog organa Fudbalskog saveza Srbije, zimski registracioni period (prelazni rok) u 2023. godini za igrače/igračice svih klubova i stepena takmičenja počinje u ponedeljak, 16. januara 2023. godine i da traje do petka, 10. februara 2023. godine zaključno, pridržavajući se pri tome odredbi Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača Fudbalskog saveza Srbije.

Molimo sve klubove članove FS Grada Novog Sada da se pridržavaju procedure registracije igrača, pre svega u sopstvenom interesu, a za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti generalnom sekretaru Aleksandru Šovljanskom pozivom na broj telefona 060 / 564-87-00.

OVERA ČLANARINE

Obaveštavamo klubove da naš Savez sa overom članarine za 2023. godinu za igrače/igračice svih klubova i stepena takmičenja počinje u ponedeljak, 16. januara 2023. godine. Prilikom podnošenja zahteva za overu članarine klubovi su dužni da prilože sledeće dokumente:

  • spisak igrača za koje se vrši overa članarine, u dva primerka, sa čitko navedenim svim potrebnim informacijama (naziv i sedište kluba, kategorija/selekcija za koju se podnosi zahtev za overu članarine, naziv lige u kojoj se ta kategorija/selekcija takmiči, ime i prezime igrača, ID broj iz sistema „Komet“),
  • uplatnicu – potvrdu o uplati članarine za sve igrače koji se nalaze na spisku za overu članarine.

Visina članarine propisana je Odlukom o iznosima taksi utvrđenih propisima Fudbalskog saveza Srbije („Fudbal“, broj 23/2021) i uslovljena je uzrastom igrača i stepenom takmičenja kluba.

Važna napomena: klubovi su obavezni da spisak igrača sačine i predaju za svaku kategoriju/selekciju posebno, u dva primerka, i to isključivo na zvaničnom obrascu za overu članarine koji je dostupan na sledećim linkovima:

Komet 1 – spisak igrača sa overenom članarinom – word
Komet 1 – spisak igrača sa overenom članarinom – pdf

13. 01. 2023.|

FSS – „Comet“ – preregistracija igrača

Na osnovu člana 55. Statuta Fudbalskog saveza Srbije (Službeni list FSS „Fudbal“ broj 22/2021), a u skladu sa članom 33. Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSS, Izvršni odbor FSS, na sednici održanoj 27. 12. 2022. godine, doneo je Odluku o preregistraciji igrača FSS.

Klubovi su dužni da preregistraciju izvrše u periodu od 30. decembra 2022. godine do 13. januara 2023. godine, a svi igrači koji ne budu preregistrovani do 13. januara 2023. godine do 24:00 biće slobodni.

Odluke i uputstva koja klubovima mogu olakšati sprovođenje postupka preregistracije dostupni su na sledećim linkovima:

Odluka o preregistraciji igrača FSS
Uputstvo za sprovođenje odluke o preregistraciji igrača FSS
Uputstvo za rad na preregistraciji u sistemu „Comet“
Uputstvo za primenu pravilnika FIFA klirinške kuće

29. 12. 2022.|

Obavezni upitnik za sve klubove

U cilju pravilnog i zakonitog vođenja sportskih evidencija, stručna služba FS Grada Novog Sada sačinila je upitnik kojim su obuhvaćene sve neophodne informacije o klubovima.

Svi klubovi članovi FS Grada Novog Sada, bez obzira na stepen takmičenja i na to da li imaju ili nemaju seniorsku selekciju, uključujući i klubove sa teritorije OFS Titel – Žabalj, dužni su da uredno i u potpunosti popunjen, potpisan i overen obrazac upitnika dostave na i-mejl adresu FS Grada Novog Sada koja glasi fsgns@mts.rs najkasnije do 31. decembra 2022. godine. Vrlo je bitno da klub popuni sva polja, bez preskakanja i izostavljanja podataka, pošto će stručna služba FS Grada Novog Sada nepotpune obrasce vratiti klubovima na doradu.

Takođe, svi klubovi su dužni da, bez odlaganja, za svaku promenu podataka dostave novi, izmenjeni upitnik.

Obrasci upitnika u word i pdf formatu dostupni su na sledećim linkovima:

Upitnik za klubove – word format
Upitnik za klubove – pdf format

15. 12. 2022.|

FIFA – FSS – Comet – hitno ažuriranje podataka

Obaveštavamo sve klubove da su, na osnovu zahteva FIFA i Fudbalskog saveza Srbije, dužni da izvrše hitno ažuriranje i praćenje tačnosti podataka unetih u elektronski sistem „Comet“, a u vezi sa Pravilnikom FIFA Klirinške kuće, koji je donet 22. oktobra 2022. godine.

Pozivamo sve klubove da se u najkraćem mogućem roku upoznaju sa svojim pravima i obavezama na koje se odnose odredbe Pravilnika FIFA Klirinške kuće. Naglašavamo da su ovim dokumentom predviđene disciplinske sankcije, sa značajnim finansijskim posledicama za klubove i saveze koji prekrše odredbe pomenutog Pravilika.

Dopis Fudbalskog saveza Srbije i Pravilnik FIFA Klirinške kuće dostupni su na sledećim linkovima:

Dopis FSS – hitno ažuriranje i praćenje tačnosti podataka u sistemu „Comet“

Pravilik FIFA Klirinške kuće

30. 11. 2022.|

Zimska liga 2022/2023. – raspored po grupama

U petak, 25. novembra 2022. godine, u prostorijama FS Grada Novog Sada, obavljeno je žrebanje grupa za predstojeću Zimsku ligu mlađih kategorija, koja će se u sezoni 2022/2023. odvijati u četiri uzrasne kategorije: kadeti (2006. i mlađi), pioniri (2008. i mlađi), mlađi pioniri (2009. i mlađi) i petlići (2010. i mlađi).

Prve utakmice na ovogodišnjoj Zimskoj ligi mlađih kategorija na programu su u subotu, 3. decembra 2022. godine, na otvorenom terenu sa veštačkom travom na SC „Sajmište“. U svim uzrastima igra se „Fudbal 11 (10 + 1)“, u svim uzrastima utakmice će trajati 2 h 25 minuta, a svaka ekipa će u okviru ovog takmičenja odigrati najmanje šest utakmica.

Program prvog vikenda sa satnicom utakmica biće objavljen u toku naredne sedmice, a spisak ekipa koje učestvuju i raspored ekipa po grupama u okviru Zimske lige mlađih kategorija FS Grada Novog Sada za 2022/2023. godinu dostupni su na sledećem linku:

Zimska liga 2022/2023. – spisak učesnika i raspored po grupama

27. 11. 2022.|

Tradicionalno sudijsko veče 2022.

Organizacija sudija FS Grada Novog Sada organizuje tradicionalno druženje novosadskih sudija i instruktora pod nazivom „Sudijsko veče“, koje će, uz svečanu večeru, neograničeno piće i „živu“ muziku, biti održano u petak, 9. decembra 2022. godine, u restoranu „Bata Pežo“ na Kamenjaru, sa početkom u 17:00 časova.

Uplatu konzumacije u iznosu 4.000 dinara po osobi zainteresovani mogu izvršiti na tekući račun FS Grada Novog Sada broj 160-925321-59 uz naznaku „za sudijsko veče“

24. 11. 2022.|
POGLEDAJTE VIŠE VESTI

AKTUELNO

Zimski prelazni rok i overa članarine za 2023.

ZIMSKI PRELAZNI ROK

Obaveštavamo sve klubove da, na osnovu odluke nadležnog organa Fudbalskog saveza Srbije, zimski registracioni period (prelazni rok) u 2023. godini za igrače/igračice svih klubova i stepena takmičenja počinje u ponedeljak, 16. januara 2023. godine i da traje do petka, 10. februara 2023. godine zaključno, pridržavajući se pri tome odredbi Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača Fudbalskog saveza Srbije.

Molimo sve klubove članove FS Grada Novog Sada da se pridržavaju procedure registracije igrača, pre svega u sopstvenom interesu, a za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti generalnom sekretaru Aleksandru Šovljanskom pozivom na broj telefona 060 / 564-87-00.

OVERA ČLANARINE

Obaveštavamo klubove da naš Savez sa overom članarine za 2023. godinu za igrače/igračice svih klubova i stepena takmičenja počinje u ponedeljak, 16. januara 2023. godine. Prilikom podnošenja zahteva za overu članarine klubovi su dužni da prilože sledeće dokumente:

  • spisak igrača za koje se vrši overa članarine, u dva primerka, sa čitko navedenim svim potrebnim informacijama (naziv i sedište kluba, kategorija/selekcija za koju se podnosi zahtev za overu članarine, naziv lige u kojoj se ta kategorija/selekcija takmiči, ime i prezime igrača, ID broj iz sistema „Komet“),
  • uplatnicu – potvrdu o uplati članarine za sve igrače koji se nalaze na spisku za overu članarine.

Visina članarine propisana je Odlukom o iznosima taksi utvrđenih propisima Fudbalskog saveza Srbije („Fudbal“, broj 23/2021) i uslovljena je uzrastom igrača i stepenom takmičenja kluba.

Važna napomena: klubovi su obavezni da spisak igrača sačine i predaju za svaku kategoriju/selekciju posebno, u dva primerka, i to isključivo na zvaničnom obrascu za overu članarine koji je dostupan na sledećim linkovima:

Komet 1 – spisak igrača sa overenom članarinom – word
Komet 1 – spisak igrača sa overenom članarinom – pdf

13. 01. 2023.|

Zimska liga 2022/2023. – satnice i bilteni

Rasporedi odigravanja utakmica i bilteni sa rezultatima i tabelama u okviru sezone 2022/2023. Zimske lige mlađih kategorija, koju organizuje Fudbalski savez Grada Novog Sada, dostupni su na sledećim linkovima:

Zimska liga 2021/2022. – satnica – prvi vikend – 03/04. decembar 2022.
Zimska liga 2022/2023. – bilten – broj 1
Zimska liga 2022/2023. – satnica – drugi vikend – 10/11. decembar 2022.
Zimska liga 2022/2023. – bilten – broj 2
Zimska liga 2022/2023. – satnica – treći vikend – 17/18. decembar 2022.
Zimska liga 2022/2023. – bilten – broj 3
Zimska liga 2022/2023. – satnica – četvrti vikend – 24. decembar 2022.
Zimska liga 2022/2023. – bilten – broj 4
Zimska liga 2022/2023. – satnica – peti vikend – 28/29. januar 2023.

25. 01. 2023.|

Zimski prelazni rok i overa članarine za 2023.

ZIMSKI PRELAZNI ROK

Obaveštavamo sve klubove da, na osnovu odluke nadležnog organa Fudbalskog saveza Srbije, zimski registracioni period (prelazni rok) u 2023. godini za igrače/igračice svih klubova i stepena takmičenja počinje u ponedeljak, 16. januara 2023. godine i da traje do petka, 10. februara 2023. godine zaključno, pridržavajući se pri tome odredbi Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača Fudbalskog saveza Srbije.

Molimo sve klubove članove FS Grada Novog Sada da se pridržavaju procedure registracije igrača, pre svega u sopstvenom interesu, a za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti generalnom sekretaru Aleksandru Šovljanskom pozivom na broj telefona 060 / 564-87-00.

OVERA ČLANARINE

Obaveštavamo klubove da naš Savez sa overom članarine za 2023. godinu za igrače/igračice svih klubova i stepena takmičenja počinje u ponedeljak, 16. januara 2023. godine. Prilikom podnošenja zahteva za overu članarine klubovi su dužni da prilože sledeće dokumente:

  • spisak igrača za koje se vrši overa članarine, u dva primerka, sa čitko navedenim svim potrebnim informacijama (naziv i sedište kluba, kategorija/selekcija za koju se podnosi zahtev za overu članarine, naziv lige u kojoj se ta kategorija/selekcija takmiči, ime i prezime igrača, ID broj iz sistema „Komet“),
  • uplatnicu – potvrdu o uplati članarine za sve igrače koji se nalaze na spisku za overu članarine.

Visina članarine propisana je Odlukom o iznosima taksi utvrđenih propisima Fudbalskog saveza Srbije („Fudbal“, broj 23/2021) i uslovljena je uzrastom igrača i stepenom takmičenja kluba.

Važna napomena: klubovi su obavezni da spisak igrača sačine i predaju za svaku kategoriju/selekciju posebno, u dva primerka, i to isključivo na zvaničnom obrascu za overu članarine koji je dostupan na sledećim linkovima:

Komet 1 – spisak igrača sa overenom članarinom – word
Komet 1 – spisak igrača sa overenom članarinom – pdf

13. 01. 2023.|
POGLEDAJTE VIŠE VESTI