Париске комуне 38, 21000 Нови Сад; 021/444-900; 021/445-678; predsednik@fsgns.rs; fsgns@mts.rs

Млађе категорије – пријава за сезону 2023/2024.

Обавештавамо клубове да је Извршни одбор Фудбалског савеза Града Новог Сада донео одлуку да првенства у лигама млађих категорија стартују у суботу, 2. септембра 2023. године, а да се састанци пријављених клубова одрже у понедељак, 21. августа 2023. године, у Масариковој 25 у Новом Саду (велика сала на трећем спрату), с тим да ће термини одвојених састанака по лигама биће благовремено објављени у посебној вести на сајту ФС Града Новог Сада.

Пријаве екипа и уплате котизације у износу од 15.000 динара за читаву такмичарску годину биће примане од петка, 14. јула 2023. године до понедељка, 21. августа 2023. године (до почетка састанка пријављених клубова), а након овог термина пријаве и котизације неће бити примане без обзира на разлог кашњења.

Молимо клубове да пажљиво прочитају Информацију о лигама млађих категорија за такмичарску 2023/24. годину и Изјаву која се налази у доњем делу обрасца за пријаву, пошто потписивањем и оверавањем Изјаве и подношењем пријаве клубови у потпуности и недвосмислено прихватају одредбе Информације о лигама млађих категорија за такмичарску 2023/24. годину, којих ће се органи надлежни за првенства млађих категорија придржавати строго и без изузетака, почев од тренутка објављивања ове вести на сајту ФС Града Новог Сада.

Важно: Истовремено са предајом пријаве за учешће у лигама млађих категорија, представник клуба је обавезан да за сваку пријављену екипу преда списак одштампан из „Комета“ са регистрованим играчима који имају право наступа у том узрасту. Пријава без овог списка неће бити примљена, а клуб који нема довољан број регистрованих играча који имају право наступа у узрасту („фудбал 11“ – 14 играча / „фудбал 9“ – 12 играча / „фудбал 7“ – 10 играча) за који пријављује екипу неће бити укључен у такмичење у конкретној категорији.

Важно: Такмичења у лигама омладинаца, кадета, млађих кадета и пионира биће вођена у систему „Комет“, док ће се у осталим лигама и даље користити записници и документа за идентификацију. То значи да је у осталим лигама представник клуба обавезан да, најкасније 30 минута пре почетка утакмице, делегату, односно судији који врши дужност делегата, преда четири врсте докумената: (1) копију списка играча са плаћеним чланаринама и са означеним играчима који наступају на датој утакмици (овај документ задржава делегат/судија), (2) оригинални списак играча са плаћеним чланарима (само на увид, клуб задржава оригинал), (3) оригинални списак играча са овереним уредним/важећим лекарским прегледом (само на увид, клуб задржава оригинал), (4) „картицу особе“ одштампану из система „Комет“ за сваког појединачног играча који насступа на предметној утакмици (само на увид, клуб задржава оригинал).

За све додатне информације представници клубова могу се обратити комесару за такмичење Срђану Кизићу позивом на број мобилног телефона: 065/39-27-777.

Информација о лигама млађих категорија и образац за пријаву екипа у word и pdf формату доступни су за преузимање на следећем линку:

МК 2023/2024. – информација о лигама и образац пријаве – pdf
МК 2023/2024. – информација о лигама и образац пријаве – word

2023-08-25T13:18:40+02:0014. 07. 2023.|

Промена начина утврђивања права наступа и идентинтитета играча у лигама млађих категорија

Извршни одбор ФС Града Новог Сада, на седници одржаној у уторак, 28. фебруара 2023. године, донео је одлуку о промени начина утврђивања права наступа (у погледу годишта, лекарског прегледа и регистрације за клуб) и идентитета играча на првенственим утакмицама лига млађих категорија у надлежности нашег Савеза. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од почетка пролећног дела првенства, односно од 11. марта 2023. године.

Наведеном одлуком прописано је да се из употребе избацују такмичарске легитимације/књижице (такозване „регистрације“), а да је сваки клуб обавезан да, у циљу утврђивања права наступа (у погледу годишта, лекарског прегледа и регистрације за клуб) и идентитета играча, најкасније тридесет минута пре почетка утакмице делегату (односно судији који врши дужност делегата) и противничком клубу, уместо такмичарских легитимација/књижица, на увид достави следећу документацију:

  1. Образац Комет 1 – списак играча са овереном чланарином (један збирни оригинални примерак за све играче), који је у word и pdf формату доступан на сајту ФС Града Новог Сада на следећем линку: https://fsgns.rs/savez-propisi-i-dokumenta/. Овај образац, за сваку селекцију посебно, мора бити уредно попуњен (са обавезним уносом презимена, имена и ID броја играча), оверен и потписан од овлашћеног лица клуба и оверен и потписан од стране овлашћене особе матичног фудбалског савеза. Такође, обавезан је и унос датума када је оверена чланарина. Овај један збирни примерак за све играче користи се за читаву календарску годину (рецимо за читаву 2023. годину). Уколико је у току такмичења дошло до измена у играчком кадру у тој селекцији, за те нове играче треба направити нови списак на коме се налазе само ти играчи – у том случају на увид треба доставити оба списка – и првобитни и допунски на коме се налазе искључиво додати играчи.
  2. Фотокопија обрасца Комет 1 – списак играча са овереном чланарином – фотокопиран образац из претходног става (један збирни примерак за све играче) – на коме су заокружени редни бројеви испред презимена и имена играча који наступају на првенственој утакмици која ће бити одиграна тог дана (за сваку следећу утакмицу доставља се нова фотокопија).
  3. Образац Комет 2 – списак играча са лекарским прегледом (један збирни оригинални примерак за све играче), који је у word и pdf формату доступан на сајту ФС Града Новог Сада на следећем линку: https://fsgns.rs/savez-propisi-i-dokumenta/. Овај образац, за сваку селекцију посебно, мора бити уредно попуњен (са обавезним уносом презимена, имена и ID броја играча), оверен и потписан од овлашћеног лица клуба, оверен од стране медицинске установе у којој се врши лекарски преглед и оверен и потписан од лекара који врши лекарски преглед (обавезни су и печат установе и печат лекара – преглед није важећи са само једним од ова два печата). Такође, обавезан је и унос датума када је извршен лекарски преглед. Овај један збирни примерак за све играче користи се за читаву полусезону (рецимо за пролећни део првенства такмичарске 2022/2023. године). Уколико је у току такмичења дошло до измена у играчком кадру у тој селекцији, за те нове играче треба направити нови списак на коме се налазе само ти играчи – у том случају на увид треба доставити оба списка – и првобитни и допунски на коме се налазе искључиво додати играчи.
  4. Картица особе из система „Комет“ – за сваког играча појединачно у једном примерку – овај један примерак за сваког појединачног играча користи се за читаву полусезону (рецимо за пролећни део првенства такмичарске 2022/2023. године). Ову Картицу особе преузимате тако што, прво, у систему „Комет“ на менију са леве стране изаберете опцију „Klub“, потом опцију „Moj klub“, а када се отвори клупски профил на средини екрана, на њему изаберете опцију „Igrači“. Појавиће се списак свих играча регистрованих на клуб, након чега кликом на презиме и име играча (подвучено) приступате профилу одређеног играча у систему „Комет“. Када се отвори профил траженог играча, изаберете и кликнете на црвено поље „Options“ које се налази непосредно испод фотографије играча, одмах поред црвеног поља „Izmeni“. Након што кликнете на поље „Options“, на екрану ће се појавити додатни падајући мени са три опције, при чему бирате и кликнете на прву опцију, на којој пише „Kartica osobe“, после чега ће се на екрану отворити додатни прозор са Картицом особе за траженог играча спремном за штампу. Код већине играча довољно је да одштампате само прву страну картице (друга страна, најчешће, не садржи податке релевантне за утврђивање права наступа и идентификацију). Другу страну картице штампате само и искључиво ако је играч до сада био регистрован за већи број клубова, због чега назив последњег/садашњег клуба за који је регистрован није излистан на првој, већ на другој страни картице.

Предлажемо да ова документа, за сваку селекцију/категорију/екипу посебно, убаците у један тањи регистратор редоследом наведеним у претходном тексту, да тај регистратор носите на сваку утакмицу и, пошто су остали документи непроменљиви у току читаве полусезоне, да у том регистратору од утакмице до утакмице мењате само и искључиво један папир фотокопију обрасца Комет 1 – списак играча са овереном чланариномса заокруженим редним бројем испред презимена и имена играча који наступају на утакмици предметног дана. Изузетно, уколико Вам у току првенства долазе нови играчи у тој селекцији, у тај регистратор убацићете и документа неопходна за правилан наступ тих додатних играча.

Напомена: делегати не треба да узимају ни један од ових докумената, већ само да на основу тих докумената изврше унос података у записник и да након утакмице клубу врате регистратор у неизмењеном стању.

Комесар лига млађих категорија:
Данило Петровић

Заменик комесара лига млађих категорија:
Тихомир Милановић

Генерални секретар ФС Града Новог Сада:
Александар Шовљански

2023-03-16T19:41:43+02:0004. 03. 2023.|

Мл. категорије – распореди – пролеће 2023.

Обавештавамо клубове, тренере, спортске раднике и спортску јавност да су распореди пролећног дела првенства лига млађих категорија у организацији ФС Града Новог Сада објављени на званичном сајту нашег Савеза.

Пропозиције такмичења и распореди пролећног дела првенства по лигама доступни су на следећем линку:

Млађе категорије – распореди – пролеће 2022/2023.

2023-03-14T20:57:10+02:0027. 02. 2023.|

Мл. категорије – распореди – јесен 2022.

Обавештавамо клубове, тренере, спортске раднике и спортску јавност да су распореди јесењег дела првенства лига млађих категорија у организацији ФС Града Новог Сада објављени на званичном сајту нашег Савеза.

Пропозиције такмичења, адресар клубова (тренера и представника) по лигама и распореди јесењег дела првенства по лигама доступни су на следећем линку:

Млађе категорије – распореди – јесен 2022/2023.

2022-09-06T14:12:11+02:0030. 08. 2022.|

Млађе категорије – продужен рок за пријаве

Обавештавамо клубове да је рок за пријаве за учешће у лигама млађих категорија ФС Града Новог Сада продужен до среде, 24. августа 2022. године, до 14:00 часова. Почетак такмичења у лигама млађих категорија планиран је за суботу и недељу, 3. и 4. септембар 2022. године.

Информација о лигама млађих категорија и образац за пријаву екипа у word и pdf формату доступни су за преузимање на следећем линку:

МК 2022/2023. – информација о лигама и образац пријаве – word
МК 2022/2023. – информација о лигама и образац пријаве – pdf

2022-08-26T13:57:37+02:0019. 08. 2022.|

Млађе категорије – састанак клубова

Обавештавамо клубове да ће састанак представника клубова који су пријавили селекције за учешће у лигама млађих категорија у организацији Фудбалског савеза Града Новог Сада бити одржан у петак, 19. августа 2022. године, у Масариковој 25/III у Новом Саду (велика сала на трећем спрату), са почетком у 14:00 часова.

Информација о лигама млађих категорија и образац за пријаву екипа у word и pdf формату доступни су за преузимање на следећем линку:

МК 2022/2023. – информација о лигама и образац пријаве – word
МК 2022/2023. – информација о лигама и образац пријаве – pdf

2022-08-19T14:23:50+02:0018. 08. 2022.|

Млађе категорије – пријава за сезону 2022/2023.

Обавештавамо клубове да је Извршни одбор Фудбалског савеза Града Новог Сада донео одлуку да првенства у лигама млађих категорија стартују у суботу, 27. августа 2022. године, а да се састанци пријављених клубова одрже у петак, 19. августа 2022. године, у Масариковој 25 у Новом Саду (велика сала на трећем спрату), с тим да ће термини одвојених састанака по лигама биће благовремено објављени у посебној вести на сајту ФС Града Новог Сада.

Пријаве екипа и уплате котизације у износу од 15.000 динара за читаву такмичарску годину биће примане до петка, 19. августа 2022. године (до почетка састанка пријављених клубова), а након овог термина пријаве и котизације неће бити примане без обзира на разлог кашњења.

Молимо клубове да пажљиво прочитају Информацију о лигама млађих категорија за такмичарску 2022/23. годину и Изјаву која се налази у доњем делу обрасца за пријаву, пошто потписивањем и оверавањем Изјаве и подношењем пријаве клубови у потпуности и недвосмислено прихватају одредбе Информације о лигама млађих категорија за такмичарску 2022/23. годину, којих ће се органи надлежни за првенства млађих категорија придржавати строго и без изузетака, почев од тренутка објављивања ове вести на сајту ФС Града Новог Сада.

Информација о лигама млађих категорија и образац за пријаву екипа у word и pdf формату доступни су за преузимање на следећем линку:

МК 2022/2023. – информација о лигама и образац пријаве – word
МК 2022/2023. – информација о лигама и образац пријаве – pdf

2022-08-19T14:25:35+02:0020. 07. 2022.|

Млађе категорије – распореди – јесен 2021.

Обавештавамо клубове који су пријавили селекције за учешће у лигама млађих категорија ФС Града Новог Сада за такмичарску 2021/2022. сезону, да су распореди јесењег дела првенства објављени на следећем линку: https://fsgns.rs/mladje-kategorije-rasporedi-jesen-2021-2022/.

ВАЖНО – СЛОБОДНА МЕСТА

У овом тренутку, по једно слободно место постоји у следећим лигама:

  • Градској лиги кадета (2005. годиште и млађи);
  • Градској лиги пионира (2007. годиште и млађи);
  • Градској лиги млађих пионира (2008. годиште и млађи);
  • Градској лиги петлића (2009. годиште и млађи);
  • Градској лиги млађих полетараца (2012. годиште и млађи).
  • Градској лиги „четири“ (2010/2011/2012/2013. годиште),

Клубови заинтересовани за попуњавање слободних места у наведеним лигама, треба што пре да се јаве генералном секретару ФС Града Новог Сада Александру Шовљанском, позивом на број мобилног телефона 060 / 564-87-00.

2021-09-03T21:49:04+02:0029. 08. 2021.|

Млађе категорије – пријава за сезону 2021/2022.

Обавештавамо клубове да је Извршни одбор Фудбалског савеза Града Новог Сада донео одлуку да првенства у лигама млађих категорија стартују у суботу, 4. септембра 2021. године, а да се састанци пријављених клубова одрже у петак, 20. августа 2021. године, у Масариковој 25 у Новом Саду (велика сала на трећем спрату), у 14:00 часова за све лиге и све категорије.

Пријаве екипа и уплате котизације у износу од 10.000 динара за читаву такмичарску годину биће примане до петка, 20. августа 2021. године (до почетка састанка пријављених клубова), а након овог термина пријаве и котизације неће бити примане без обзира на разлог кашњења.

Молимо клубове да пажљиво прочитају Информацију о лигама млађих категорија за такмичарску 2021/22. годину и Изјаву која се налази у доњем делу обрасца за пријаву, пошто потписивањем и оверавањем Изјаве и подношењем пријаве клубови у потпуности и недвосмислено прихватају одредбе Информације о лигама млађих категорија за такмичарску 2021/22. годину, којих ће се органи надлежни за првенства млађих категорија придржавати строго и без изузетака, почев од тренутка објављивања ове вести на сајту ФС Града Новог Сада.

Информација о лигама млађих категорија и образац за пријаву екипа у word и pdf формату доступни су за преузимање на следећем линку:

МК 2021/2022. – информација о лигама и образац пријаве – word
МК 2021/2022. – информација о лигама и образац пријаве – pdf

2021-08-22T23:19:13+02:0023. 07. 2021.|

Мл. категорије – мл. пионири – распореди плеј-офа

Данас је завршен први део првенства у оквиру групе „А“ и групе „Б“ Градске лиге млађих пионира (2007. годиште и млађи). Распореди новоформираних плеј-оф групе 1, и плеј-оф групе 2 и плеј-оф групе 3 Градске лиге млађих пионира објављени на следећим линковима:

Распоред Градске лиге мл. пионира (2007. и мл.) – плеј-оф гр. 1 – пролеће 2021.

Распоред Градске лиге мл. пионира (2007. и мл.) – плеј-оф гр. 2 – пролеће 2021.

Распоред Градске лиге мл. пионира (2007. и мл.) – плеј-оф гр. 3 – пролеће 2021.

Подсећамо клубове учеснике лига млађих категорија да пријаве термина, промене термина и одлагање утакмица врше искључиво у координацији са чланом Комисије за омладински фудбал Тихомиром Милановићем, позивом на број телефона 060 / 346-32-74. Други начини пријаве термина, промене термина и одлагања утакмица неће бити узимани у обзир.

2021-05-07T16:01:21+02:0004. 05. 2021.|