Париске комуне 38, 21000 Нови Сад; 021/444-900; 021/445-678; predsednik@fsgns.rs; fsgns@mts.rs

Предавање из Прве помоћи

Обавештавамо клубове, тренере, судије, спортске раднике и спортску јавност да Градски спортски савез Новог Сада са својим сарадницима – предавачима организује предавање из Прве помоћи на тему: Хитна стања на тренингу и утакмици.

Предавање ће бити одржано у среду, 7 септембра 2022. године, у Масариковој 25/III у Новом Саду (велика сала на трећем спрату), у периоду од 12:00 до 14:00 часова.

Препоручујемо клубовима да на предавање пошаљу бар једног тренера, при чему је присуство едукацији бесплатно, а Градски спортски савез Новог Сада ће водити евиденцију клубова који су учествовали на предавању.

Рок за пријаву је петак, 2. септембар 2022. године, а пријављивање за присуство предавањима врши се путем мејла Градског спортског савеза Новог Сада који гласи: sans.sport.ns@gmail.com. Приликом пријаве навести: име, презиме и број мобилног телефона особе која ће присуствовати предавању и назив спортског удружења (клуба) који врши пријављивање.

Информација о предавању доступна је на следећем линку:

Градски спортски савез Новог Сада – предавање из Прве помоћи

2022-09-06T14:12:17+02:0026. 08. 2022.|

Сениори – распореди првенства – јесен 2022.

ВАЖНО ЗА СВЕ КЛУБОВЕ!

Распореди јесењег дела првенства Прве новосадске лиге и Друге новосадске лиге за такмичарску 2022/2023. сезону доступни су на следећим линковима:

Прва новосадска лига – распоред – јесен 2022.
Друга новосадска лига – распоред – јесен 2022.

2022-08-18T12:23:48+02:0004. 08. 2022.|

ВАЖНО – обрасци за унос у систем „Комет“

Обавештавамо клубове који се такмиче у Првој новосадској лиги и Другој новосадској лиги да су нови обрасци за унос у систем „Комет“ за наступајућу сезону 2022/2023. објављени на званичном сајту ФС Града Новог Сада. У односу на прошлу такмичарску годину обрасци су измењени (смањен је број овера/печата који се траже на најмању могућу меру), са циљем да клубовима олакшамо руковање и скратимо поступак лиценцирања у границама у којима то дозвољавају прописи.

Клупски администратори треба да преузму обрасце и предузму следеће кораке:

 • уредно попуне, потпишу и овере обрасце клупским печатом;
 • доставе обрасце на оверу медицинској установи и потпис и оверу лекару који је вршио лекарски преглед (за обрасце који садрже лекарске и специјалне лекарске прегледе);
 • доставе обрасце на потпис и оверу матичном савезу (за обрасце на којима се тражи ова овера);
 • скенирају појединачно сваки комплетно попуљен, оверен и потписан образац;
 • „закаче“ сваки појединачни образац на предвиђено место у „Комет“ систему.

Код уноса тренера и клупског особља (службених лица) који већ постоје у систему „Комет“ и врши се само њихово лиценцирање за нову сезону, посебно треба водити рачуна о следећем:

 • за тренере, помоћне тренере, лекаре и физиотерапеуте обавезно је „качење“ доказа о стручности (диплома);
 • за тренере и помоћне тренере у пољу „Zahtev za licenciranje“, пољу „Lekarski pregled“ и пољу „Članarina“ треба у оба поља „закачити“ исти документ – образац Комет 4;
 • за тренере и помоћне тренере у пољу „Trenerska legitimacija“ треба „закачити“ фотографију прве и друге стране тренерске легитимације (страну на којој је фотографија тренера и страну на којој су лични подаци тренера);
 • за чланове особља у пољу „Odluka organa kluba“ и пољу „Zahtev za licenciranje“ треба у оба поља „закачити“ исти документ – образац Комет 5;
 • тренери и чланови особља обавезно морају да буду у статусу „POSLAN“ да би водитељ такмичења могао да изврши верификацију.

Код уноса нових тренера и клупског особља (службених лица) који не постоје у систем „Комет“ и истовремено се врши и њихов први унос и њихово лиценцирање на нову сезону, посебно треба водити рачуна о следећем:

 • за тренере и чланове особља обавезно је уношење матичног броја;
 • за тренере и чланове особља обавезно је „качење“ фотографије;
 • за тренере и чланове особља обавезно је „качење“ личног документа (лична карта или пасош).

Додатне информације:

 • препоручујемо клубовима да у „Комет“ систему закаче грб (лого) клуба;
 • препоручујемо клубовима да у „Комет“ систем унесу свој стадион у одељку намењеном стадионима.

Бланко обрасци за унос у „Комет“ систем доступни су на следећим линковима:

Комет 1 – списак играча са овереном чланарином – word
Комет 1 – списак играча са овереном чланарином – pdf
Комет 2 – списак играча са лекарским прегледом – word
Комет 2 – списак играча са лекарским прегледом – pdf
Комет 3 – специјални лекарски преглед – word
Комет 3 – специјални лекарски преглед – pdf
Комет 4 – тренер и помоћни тренер – word
Комет 4 – тренер и помоћни тренер – pdf
Комет 5 – захтев за лиценцирање особља (са одлуком) – word
Комет 5 – захтев за лиценцирање особља (са одлуком) – pdf

За додатне информације у вези са такмичарским делом система „Комет“ (све изузев поступка регистрације играча) клупски администратори могу да се обрате водитељу такмичења Горану Накомчићу позивом на број мобилног телефона 064 / 45-44-810.

2022-08-19T14:25:43+02:0002. 08. 2022.|

Важно обавештење – летњи прелазни рок 2022.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

Обавештавамо све клубове да, на основу одлуке надлежног органа Фудбалског савеза Србије, летњи регистрациони период (прелазни рок) у 2022. години за играче и играчице свих клубова и степена такмичења почиње у петак, 24. јуна 2022. године и да траје до четвртка, 15. септембра 2022. године.

На крају, молимо све клубове чланове ФС Града Новог Сада да се придржавају процедуре регистрације играча, пре свега у сопственом интересу, а за све додатне информације заинтересовани се могу обратити стручној служби ФС Града Новог Сада позивом на број телефона 021 / 444-900.

2022-08-18T12:29:55+02:0023. 06. 2022.|

Замена фотографија у систему „Комет“

У складу са препоруком Фудбалског савеза Србије, обавештавамо све клубове чланове ФС Града Новог Сада, свих степена такмичења и свих узраста, да су дужни да до 18. марта 2022. године изврше замену фотографија свих играча, тренера и чланова особља у систему „Комет“.

Фотографије за постављање морају бити нове, односно снимљене у току 2022. године, што значи да клубови за ове потребе не могу користити фотографије старије од 1. јануара 2022. године и фотографије из личних докумената. Фотографије могу бити снимљене и мобилним телефоном, али на њима мора бити искључиво торзо фотографисане особе (горњи половина груди и глава), у крупном плану и са одговарајућом позадином. Препоручујемо клубовима да играче, тренере и чланове особља фотографишу појединачно, у дресу или горњем делу тренерке са ознакама клуба, и потом ту фотографију поставе на одговарајуће место у систему „Комет“.

Фудбалски савез Србије донео је ову препоруку у циљу поузданије идентификације играча и спречавања уочених злоупотреба, а као што смо на почетку чланка написали, препорука се односи на све степене такмичења и све узрасте, укључујући женски фудбал и футсал.

2022-04-08T13:53:48+02:0018. 02. 2022.|

Фискализација у спортским организацијама

Обавештавамо све спортске организације чланове нашег Савеза да је  је Законом о фискализацији („Службени гласник РС“, број 135/20 и 96/21) прописана обавеза фискализације, односно евидентирања промета преко фискалних каса, у свим правним субјектима који врше промет добара и услуга на мало (према физичким лицима, без обзира на начин плаћања) и промет добара и услуга у малопродајним објектима (независно од тога да ли је корисник физичко лице, предузетник или правно лице).

Спортске организације нису ослобођене обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја (фискалне касе), а сви правни субјекти који су обухваћени фискализацијом дужни су да до 30. априла 2022. године ускладе пословање са одредбама Закона о фискализацији и подзаконским актима донетим на основу овог Закона.

Министарство омладине и спорта и спортски савези више пута су се обраћали Министарству финансија и Пореској управи са упитом за давање мишљења о примени Закона о фискализацији према спортским организацијама, а мишљења и одговори ових државних органа и изводи из стручне литературе доступни су на следећим линковима:

Мишљење Министарства финансија
Одговор Пореске управе
Извод из стручне литературе

2022-03-22T16:38:49+02:0010. 02. 2022.|

Информација о здравственим прегледима

Обавештавамо све клубове, стручне-струковне организације, тренере, спортске стручњаке и друге учеснике у спорту да је Секција за спортску медицину Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, на основу новог Правилника о спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортских стручњакаобјавила додатне инструкције и правилна тумачења у вези са одређивањем опште и посебне здравствене способности учесника у спорту, односно са лекарским прегледима.

Секција за спортску медицину Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва посебно наглашава да, на основу Закона о спорту и Закона о здравственој заштити, одређивање опште и посебне здравствене способности учесника у спорту могу вршити искључиво надлежне установе које задовољавају законима дефинисане услове за пружање услуга из области спортске медицине.

Упућујемо све клубове, стручне-струковне организације, тренере, спортске стручњаке и друге учеснике у спорту да се, из дописа који објављујемо у прилогу, детаљно упознају са додатним инструкцијама и правилним тумачењима, а посебно са списком надлежних здравствених установа на територији Града Новог Сада које су доступне за одређивање здравствене способности учесника у спорту.

Допис Секције за спортску медицину Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва доступан је на следећем линку:

Допис Секције за спортску медицину

2022-03-22T16:39:07+02:0009. 02. 2022.|

Нацрт Статута ФС Града Новог Сада

Извршни одбор ФС Града Новог Сада је на 12. седници, одржаној 18. јануара 2022. године, усвојио Нацрт Статута ФС Града Новог Сада. На истој седници, Извршни одбор је Нацрт Статута  упутио на јавну расправу, која ће трајати 30 (тридесет) дана, од 18. јануара до 17. фебруара 2022. године.

Подносиоци амандамана, примедби и сугестија на текст Нацрта Статута обавезни су да амандмане, примедбе и сугестије, са назнаком „Јавна расправа о Нацрту Статута ФС Града Новог Сада“, доставе најкасније до 17. фебруара 2022. године, поштом или лично на адресу Савеза (ФС Града Новог Сада, Париске комуне 38, Нови Сад) или на и-мејл: fsgns@mts.rs.

Текст Нацрта Статута ФС Града Новог Сада доступан је на следећем линку:

Нацрт Статута ФС Града Новог Сада − за јавну расправу

2022-03-22T16:39:16+02:0018. 01. 2022.|

Зимски прелазни рок и овера чланарине за 2022.

ЗИМСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК

Обавештавамо све клубове да, на основу одлуке надлежног органа Фудбалског савеза Србије, зимски регистрациони период (прелазни рок) у 2022. години за играче свих клубова и степена такмичења почиње у понедељак, 17. јануара 2022. године и да траје до петка, 11. фебруара 2022. године.

Користимо ову прилику да подсетимо све клубове чланове Фудбалског савеза Града Новог Сада да се од летњег регистрационог периода (прелазног рока) 2019. године у поступку регистрације играча примењују нови обрасци. То значи да ће за спровођење поступка регистровања и брисања играча из евиденције бити прихваћени само и искључиво нови обрасци, односно документација из информационог система „Comet“ Фудбалског савеза Србије (исписница, брисовница, пасош играча, захтев за регистрацију – приступница).

На крају, молимо све клубове чланове ФС Града Новог Сада да се придржавају нове процедуре регистрације играча, пре свега у сопственом интересу, а за све додатне информације заинтересовани се могу обратити стручној служби ФС Града Новог Сада позивом на број телефона 021 / 444-900.

ОВЕРА ЧЛАНАРИНЕ

Обавештавамо клубове да наш Савез са овером чланарине за играче свих клубова и степена такмичења почиње у понедељак, 10. јануара 2022. године. Приликом предаје легитимација на оверу чланарине клубови су дужни да приложе следеће документе:

 • списак играча за које се врши овера чланарине, у два примерка, са читко наведеним свим потребним информацијама (име и презиме играча, број легитимације, категорија – узраст играча, назив клуба),
 • уплатницу – потврду о уплати чланарине за све играче који се налазе на списку за оверу чланарине.

Висина чланарине прописана је Одлуком о износима такси утврђених прописима ФС Србије („Фудбал“, број 23/2021) и условљена је узрастом играча и степеном такмичења клуба.

Важна напомена: клубови су обавезни да списак играча сачине и предају за сваку категорију/селекцију посебно, и то искључиво на званичном обрасцу за оверу чланарине који је доступан на следећим линковима:

Комет 1 – списак играча са овереном чланарином – word

Комет 1 – списак играча са овереном чланарином – pdf

2022-03-22T16:40:35+02:0027. 12. 2021.|

Конференција клубова Новосадске лиге

Обавештавамо клубове да је Секретаријат Извршног одбора Фудбалског савеза Града Новог Сада за петак, 29. октобра 2021. године, заказао састанак Конференције клубова Новосадске лиге.

Конференција клуба биће одржана на стадиону ФК „Шајкаш 1908“ у Ковиљу, са почетком у 14:00 часова.

2021-10-30T16:57:08+02:0027. 10. 2021.|