Obavezni seminar delegata instruktora i fudbalskih radnika koji obavljaju dužnost delegata na utakmicama Novosadske  lige i Gradske lige Novog Sada u takmičarskoj 2021/2022. godini biće održan u četvrtak i petak, 5. i 6. avgusta 2021. godine, sa početkom u 15:00 časova, u hotelu Norcev na Fruškoj gori (Put partizanskog odreda bb, Iriški Venac).

PROGRAM SEMINARA

ČETVRTAK, 5. AVGUST 2021. GODINE
do 15:00 dolazak i prijavljivanje delegata
15:00 – 15:30 zajednički ručak
15:30 – 16:30 slobodno vreme
16:30 – 16:45 otvaranje seminara
17:00 – 17:45 implemetacija sistema „Komet“ u takmičenje Novosadske lige i Gradske lige Novog Sada
18:00 – 19:45 provera teoretske spremnosti delegata
20:00 – 20:45 večera
PETAK, 6. AVGUST 2021. GODINE
do 9:00 doručak
09:15 – 10:45 sastanak delegata sa komesarima za takmičenje (uputstva za rad delegata)
11:00 – 11:30 saopštavanje rezultata seminara i analiza teoretske spremnosti delegata
11:30 napuštanje hotela

* * *

Svi delegati koji pristupaju seminaru obavezni su da uplatu kotizacije u iznosu od 3.500 dinara izvrše na tekući račun Fudbalskog saveza Grada Novog Sada broj 340-1835-51 uz obaveznu naznaku svrhe uplate „kotizacija za seminar delegata – jesen 2021“. Takođe, svi delegati koji pristupaju seminaru su dužni da ponesu uplatnicu i predaju je prilikom prijavljivanja. Delegati koji ne budu poštovali satnicu seminara ili ne donesu uplatnicu kao dokaz o uplati kotizacije neće moći da pristupe seminaru.

Koristimo ovu priliku da delegatima skrenemo pažnju na kodeks oblačenja i ponašanja u hotelu. Kršenje ovog kodeksa povlači disciplinsku odgovornost.

Komesar za takmičenje:
Zoran Alimpić

Generalni sekretar FS Grada Novog Sada:
Aleksandar Šovljanski