Обавештавамо све спортске организације чланове нашег Савеза да је  је Законом о фискализацији („Службени гласник РС“, број 135/20 и 96/21) прописана обавеза фискализације, односно евидентирања промета преко фискалних каса, у свим правним субјектима који врше промет добара и услуга на мало (према физичким лицима, без обзира на начин плаћања) и промет добара и услуга у малопродајним објектима (независно од тога да ли је корисник физичко лице, предузетник или правно лице).

Спортске организације нису ослобођене обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја (фискалне касе), а сви правни субјекти који су обухваћени фискализацијом дужни су да до 30. априла 2022. године ускладе пословање са одредбама Закона о фискализацији и подзаконским актима донетим на основу овог Закона.

Министарство омладине и спорта и спортски савези више пута су се обраћали Министарству финансија и Пореској управи са упитом за давање мишљења о примени Закона о фискализацији према спортским организацијама, а мишљења и одговори ових државних органа и изводи из стручне литературе доступни су на следећим линковима:

Мишљење Министарства финансија
Одговор Пореске управе
Извод из стручне литературе