Градска лига - 1. коло - делегирање

Градска лига - 2. коло - делегирање

Градска лига - 3. коло - делегирање

Градска лига - 4. коло - делегирање

Градска лига - 5. коло - делегирање

Градска лига - 6. коло - делегирање

Градска лига - 7. коло - делегирање

Градска лига - 8. коло - делегирање

Градска лига - 9. коло - делегирање

Градска лига - 10. коло - делегирање

Градска лига - 11. коло - делегирање

Градска лига - 12. коло - делегирање

Градска лига - 13. коло - делегирање

Градска лига - 14. коло - делегирање

Градска лига - 15. коло - делегирање

Градска лига - 16. коло - делегирање

Градска лига - 17. коло - делегирање

Градска лига - 18. коло - делегирање

Градска лига - 19. коло - делегирање

Градска лига - 20. коло - делегирање

Градска лига - 21. коло - делегирање

Градска лига - 22. коло - делегирање

Градска лига - 23. коло - делегирање

Градска лига - 24. коло - делегирање

Градска лига - 25. коло - делегирање

Градска лига - 26. коло - делегирање

Градска лига - 27. коло - делегирање

Градска лига - 28. коло - делегирање

Градска лига - 29. коло - делегирање

Градска лига - 30. коло - делегирање