RAKOVAC

LEDINCI

BUDISAVA

NOVI SAD

GOSPOĐINCI

MOŠORIN

BUDISAVA

VILOVO

BANOŠTOR

NOVI SAD

SUSEK

TITEL

GARDINOVCI

ČENEJ

GRADSKA LIGA NOVOG SADA – KLUBOVI 2018/2019.