Обавештавамо све клубове, стручне-струковне организације, тренере, спортске стручњаке и друге учеснике у спорту да је Секција за спортску медицину Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, на основу новог Правилника о спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортских стручњакаобјавила додатне инструкције и правилна тумачења у вези са одређивањем опште и посебне здравствене способности учесника у спорту, односно са лекарским прегледима.

Секција за спортску медицину Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва посебно наглашава да, на основу Закона о спорту и Закона о здравственој заштити, одређивање опште и посебне здравствене способности учесника у спорту могу вршити искључиво надлежне установе које задовољавају законима дефинисане услове за пружање услуга из области спортске медицине.

Упућујемо све клубове, стручне-струковне организације, тренере, спортске стручњаке и друге учеснике у спорту да се, из дописа који објављујемо у прилогу, детаљно упознају са додатним инструкцијама и правилним тумачењима, а посебно са списком надлежних здравствених установа на територији Града Новог Сада које су доступне за одређивање здравствене способности учесника у спорту.

Допис Секције за спортску медицину Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва доступан је на следећем линку:

Допис Секције за спортску медицину