Обавештавамо клубове да је Извршни одбор Фудбалског савеза Града Новог Сада донео одлуку да првенства у лигама млађих категорија стартују у суботу, 2. септембра 2023. године, а да се састанци пријављених клубова одрже у понедељак, 21. августа 2023. године, у Масариковој 25 у Новом Саду (велика сала на трећем спрату), с тим да ће термини одвојених састанака по лигама биће благовремено објављени у посебној вести на сајту ФС Града Новог Сада.

Пријаве екипа и уплате котизације у износу од 15.000 динара за читаву такмичарску годину биће примане од петка, 14. јула 2023. године до понедељка, 21. августа 2023. године (до почетка састанка пријављених клубова), а након овог термина пријаве и котизације неће бити примане без обзира на разлог кашњења.

Молимо клубове да пажљиво прочитају Информацију о лигама млађих категорија за такмичарску 2023/24. годину и Изјаву која се налази у доњем делу обрасца за пријаву, пошто потписивањем и оверавањем Изјаве и подношењем пријаве клубови у потпуности и недвосмислено прихватају одредбе Информације о лигама млађих категорија за такмичарску 2023/24. годину, којих ће се органи надлежни за првенства млађих категорија придржавати строго и без изузетака, почев од тренутка објављивања ове вести на сајту ФС Града Новог Сада.

Важно: Истовремено са предајом пријаве за учешће у лигама млађих категорија, представник клуба је обавезан да за сваку пријављену екипу преда списак одштампан из „Комета“ са регистрованим играчима који имају право наступа у том узрасту. Пријава без овог списка неће бити примљена, а клуб који нема довољан број регистрованих играча који имају право наступа у узрасту („фудбал 11“ – 14 играча / „фудбал 9“ – 12 играча / „фудбал 7“ – 10 играча) за који пријављује екипу неће бити укључен у такмичење у конкретној категорији.

Важно: Такмичења у лигама омладинаца, кадета, млађих кадета и пионира биће вођена у систему „Комет“, док ће се у осталим лигама и даље користити записници и документа за идентификацију. То значи да је у осталим лигама представник клуба обавезан да, најкасније 30 минута пре почетка утакмице, делегату, односно судији који врши дужност делегата, преда четири врсте докумената: (1) копију списка играча са плаћеним чланаринама и са означеним играчима који наступају на датој утакмици (овај документ задржава делегат/судија), (2) оригинални списак играча са плаћеним чланарима (само на увид, клуб задржава оригинал), (3) оригинални списак играча са овереним уредним/важећим лекарским прегледом (само на увид, клуб задржава оригинал), (4) „картицу особе“ одштампану из система „Комет“ за сваког појединачног играча који насступа на предметној утакмици (само на увид, клуб задржава оригинал).

За све додатне информације представници клубова могу се обратити комесару за такмичење Срђану Кизићу позивом на број мобилног телефона: 065/39-27-777.

Информација о лигама млађих категорија и образац за пријаву екипа у word и pdf формату доступни су за преузимање на следећем линку:

МК 2023/2024. – информација о лигама и образац пријаве – pdf
МК 2023/2024. – информација о лигама и образац пријаве – word