Važno – novi obrazac izjave igrača – Covid-19

Sa ciljem da klubovima olakša postupak u vezi sa izjavama igrača o kontaktima sa osobom kod koje je potvrđena bolest Covid-19, stručna služba Fudbalskog saveza Grada Novog Sada pripremila je novi, jednostavniji tipski obrazac izjave, koji je objavljen na sajtu Saveza u okviru ovog članka.

Napomena: Ovaj obrazac izjave pre početka svake utakmice potpisuju svi igrači uneti u zapisnik utakmice. Nakon toga, zajedno sa legitimacijama, predstavnik kluba popunjen i potpisan obrazac izjave predaje delegatu utakmice, koji ga zadržava i predaje stručnoj službi FS Grada Novog Sada, zajedno sa zapisnikom utakmice i prijavom/obaveštenjem MUP-u.

Novi obrazac izjave igrača o kontaktima sa osobom kod koje je potvrđena bolest Covid-19 dostupan je na sledećem linku:

2020-09-24T11:22:08+02:0004. 09. 2020.|

Mlađe kategorije – nastup sa spiskom igrača

Izuzetno važna vest za mlađe kategorije!

(pažljivo pročitati čitav tekst!)


Klubovi koji su predali sportske legitimacije igrača mlađih kategorija stručnoj službi Fudbalskog saveza Grada Novog Sada na postupak registracije, a kojima legitimacije nisu vraćene, obavezni su da:

 • (1) na računaru sačine spisak igrača za koje su predali legitimacije;
 • (2) odštampaju taj spisak u dva primerka i na svakoj strani u donjem desnom uglu izvrše overu klupskim pečatom i potpisom ovlašćenog lica;
 • (3) odnesu oba primerka spiska u medicinsku ustanovu u kojoj je izvršen lekarski pregled igrača koji se nalaze na spisku i ishoduju da na svakoj strani u donjem levom uglu izvrše overu ustanova svojim pečatom i lekar koji je izvršio pregled svojim faksimilom i potpisom;
 • (4) odnesu oba primerka spiska stručnoj službi Fudbalskog saveza Grada Novog Sada, koja će svojim pečatom i potpisom potvrditi da se legitimacije igrača koji su navedeni na spisku nalaze na postupku legitimacije;
 • (5) u prva četiri kola prvenstva liga mlađih kategorija ovako popunjen, overen i potpisan spisak dostave na uvid delegatu i/ili sudiji, koji će omogućiti nastup igračima koji se nalaze na spisku;
 • (6) Počev od petog kola, svi igrači mlađih kategorija će moći da nastupe isključivo sa ispravnim sportskim legitimacijama, urednim lekarskim pregledom, članarinom za 2020. godinu i stečenim pravom nastupa.

Predstavnici klubova ostale informacije u vezi sa takmičenjem mlađih kategorija mogu dobiti od predsednika Komisije za mlađe kategorije Aleksandra Šovljanskog, pozivom na broj mobilnog telefona: 060 / 56-48-700.

2020-09-10T14:27:01+02:0002. 09. 2020.|

Mlađe kategorije – rasporedi – jesen 2020.

Obaveštavamo klubove koji su prijavili selekcije za učešće u ligama mlađih kategorija Fudbalskog saveza Grada Novog Sada za takmičarsku 2020/2021. sezonu, da su rasporedi jesenjeg dela prvenstva objavljeni na sledećem linku: https://fsgns.rs/mladje-kategorije-rasporedi-jesen-2020-2021/.

Adresari i satnice za jesenji deo prvenstva takmičarske 2020/2021. sezone svih liga mlađih kategorija objavljeni su na sledećem linku:https://fsgns.rs/wp-content/uploads/2020/09/00-adresari-i-satnice-liga-mladjih-kategorija-jesen-2020.pdf.

VAŽNO – IZMENE U RASPOREDIMA

Na ovom mestu svakodnevno ćemo objavljivati izmene u rasporedima prvenstva liga mlađih kategorija, sa navedenim vremenom izmene i slobodnim mestima:

VAŽNO – SLOBODNA MESTA

U ovom trenutku, po jedno slobodno mesto postoji u sledećim ligama:

 • Gradskoj ligi kadeta (2004. godište i mlađi);
 • Gradskoj ligi mlađih kadeta (2005. godište i mlađi);
 • Gradskoj ligi mlađih pionira grupa B (2007. godište i mlađi);
 • Gradskoj ligi “četiri” (2009/2010/2011/2012. godište),
 • Gradskoj ligi mlađih petlića (2009. godište i mlađi).
 • Gradskoj ligi poletaraca (2010. godište i mlađi).
 • Gradskoj ligi mališana (2012. godište i mlađi).

Klubovi zainteresovani za popunjavanje slobodnih mesta u navedenim ligama, treba što pre da se jave predsedniku Komisije za mlađe kategorije Aleksandru Šovljanskom, pozivom na broj mobilnog telefona 060 / 564-87-00.

2020-09-10T14:22:59+02:0031. 08. 2020.|

Elektronska antidoping edukacija

Fudbalski savez Grada Novog Sada obaveštava sve članove da je Antidoping agencija Republike Srbije, u saradnji sa Sportskim savezom Srbije, razvila platformu za onlajn edukaciju sportista i sportskih radnika, koja je namenjena unapređenju znanja u oblasti borbe protiv dopinga. Svi zainteresovani platformi pristupaju od svoje kuće, čime je omogućeno da ni na koji način ne ugrožavaju svoje zdravlje.

Fudbalski savez Grada Novog Sada preporučuje svim članovima Saveza, a posebno sportskim stručnjacima i registrovanim sportistima svih uzrasta, pohađanje ove onlajn edukacije koja je potpuno besplatna i svima dostupna preko sledećeg linka: http://www.adas.org.rs/elektronska-antidoping-edukacija-za-teritorijalne-saveze/.

Uputstvo Sportskog saveza Srbije i Antidoping agencije Republike Srbije dostupno je na sledećem linku:

2020-09-10T14:26:33+02:0020. 08. 2020.|

Važno – izjave igrača – Covid-19

Republički Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 je, na sednici održanoj 11. 08. 2020. godine, doneo zaključak kojim se organizatorima sportskih takmičenja, između ostalog, preporučuje da pre svakog takmičenja od svakog sportiste koji učestvuje na takmičenju pribave pisanu izjavu kojom taj sportista izjavljuje da u periodu od deset dana od dana davanja izjave nije bio u svesnom kontaktu sa osobom kod koje je potvrđena bolest Covid-19.

U vezi sa tim, Fudbalski savez Grada Novog Sada obavezuje sve klubove koji učestvuju u svim takmičenjima u organizaciji našeg Saveza da, pre početka svake utakmice, delegatu utakmice dostave na uvid izjavu svakog igrača, svojeručno potpisanu na dan utakmice, o susretu sa osobom kod koje je potvrđena bolest Covid-19. Izjava treba da bude ubačena u sportsku legitimaciju igrača, a delegat je obavezan da u zapisnik utakmice unese zabeležbu o dostavljanju i ispravnosti izjava za sve igrače koji se nalaze u zapisniku utakmice. Igrač izjavu mora svojeručno potpisati na dan odigravanja svake utakmice i izjava važi isključivo za predmetnu utakmicu, odnosno za svaku novu utakmicu igrač svojeručno potpisuje novu izjavu koja se odnosi na prethodnih deset dana.

Sa ciljem da klubovima olakšamo prikupljanje ovih izjava, stručna služba Fudbalskog saveza Grada Novog Sada je pripremila tipski obrazac izjave, prilagođen za popunjavanje, koji je objavljen na sajtu Saveza u okviru ovog članka.

Zaključak republičkog Kriznog štaba i obrazac izjave igrača o kontaktima sa osobom kod koje je potvrđena bolest Covid-19 dostupni su na sledećim linkovima:

2020-09-10T14:25:20+02:0014. 08. 2020.|

Protokol za organizaciju utakmica u svim ligama

VAŽNO ZA SVE KLUBOVE I SLUŽBENA LICA U SENIORSKIM LIGAMA I LIGAMA MLAĐIH KATEGORIJA!

Nadležni organi našeg Saveza usvojili su Protokol za organizaciju utakmica u svim ligama Fudbalskog saveza Grada Novog Sada, uz obavezu svih klubova i svih lica koja u bilo kom svojstvu učestvuju u organizaciji i odigravanju utakmica u svim seniorskim ligama i ligama mlađih kategorija da se striktno pridržavaju mera predviđenih ovim dokumentom.

Protokol za organizaciju utakmica u svim ligama Fudbalskog saveza Grada Novog Sada dostupan je na sledećem linku:

Protokol za organizaciju utakmica u svim ligama FS Grada Novog Sada

2020-09-10T14:24:51+02:0012. 08. 2020.|

Pravila fudbalske igre 2020/2021.

Međunarodni bord je izvršio izmene u pravilima igre koje stupaju na snagu od početka sezone 2020/2021. U skladu sa tim, Sudijsko odeljenje FSS je objavilo priručnik “Pravila igre 2020/21”, kao i prateći dokument sa komentarima modifikovanih pravila.

Pored toga, Međunarodni bord i FIFA su na čitavu takmičarsku 2020/2021. sezonu produžili primenu privremenog amandmana na Pravilo 3, kojim je ekipama omogućeno pravo na pet zamena igrača u toku utakmice. Odlukom Odbora za hitna pitanja FSS pomenuti amandman će se primenjivati u svim ligama i takmičenjima na nivou Fudbalskog saveza Srbije.

Svi dokumenti u vezi sa modifikacijom pravila igre i produženom primenom privremenog amandmana na Pravilo 3 dostupni su za preuzimanje na sledećim linkovima:

2020-09-10T14:25:02+02:0031. 07. 2020.|

Mlađe kategorije – prijava za sezonu 2020/2021.

Obaveštavamo klubove da je Izvršni odbor Fudbalskog saveza Grada Novog Sada doneo odluku da prvenstva u ligama mlađih kategorija startuju u subotu, 5. septembra 2020. godine, a da se sastanci prijavljenih klubova održe u ponedeljak, 17. avgusta 2020. godine, u Masarikovoj 25 u Novom Sadu (velika sala na trećem spratu), po odvojenim terminima za svaku ligu (kategoriju) koji će blagovremeno biti objavljeni u posebnoj vesti na ovom sajtu.

Prijave ekipa i uplate kotizacije u iznosu od 10.000 dinara za čitavu takmičarsku godinu biće primane do ponedeljka, 17. avgusta 2020. godine (do početka sastanka prijavljenih klubova), a nakon ovog termina prijave i kotizacije neće biti primane bez obzira na razlog kašnjenja.

Molimo klubove da pažljivo pročitaju Informaciju o ligama mlađih kategorija za takmičarsku 2020/21. godinu i Izjavu koja se nalazi u donjem delu obrasca za prijavu, pošto potpisivanjem i overavanjem Izjave i podnošenjem prijave klubovi u potpunosti i nedvosmisleno prihvataju odredbe Informacije o ligama mlađih kategorija za takmičarsku 2020/21. godinu, kojih će se organi nadležni za prvenstva mlađih kategorija pridržavati strogo i bez izuzetaka, počev od trenutka objavljivanja ove vesti na sajtu FS Grada Novog Sada.

VAŽNA NAPOMENA: U okviru jedinstvene “Lige četiri” i samostalnim ligama za mlađe poletarce (2011. godište i mlađi) i mališane (2012. i 2013. godište) igra se “Fudbal 7” (umesto “Fudbal 9” kako je prvobitno najavljeno). Ovaj podatak je ispravljen na novoobjavljenom obrascu koji je dostupan na dole navedenom linku.

Informacija o ligama mlađih kategorija i obrazac za prijavu ekipa u word i pdf formatu dostupni su za preuzimanje na sledećim linkovima:

Mlađe kategorije - informacija o ligama i obrazac prijave - word format

Mlađe kategorije - informacija o ligama i obrazac prijave - pdf format

2020-08-20T12:41:30+02:0029. 07. 2020.|

Mlađe kategorije – prijava za sezonu 2020/2021.

Sve informacije o ligama mlađih kategorija za sezonu 2020/2021. u organizaciji Fudbalskog saveza Grada Novog Sada  i obrasci za prijavu ekipa dostupni su na sledećem linku:

Mlađe kategorije – prijava za sezonu 2020/2021.

Važne napomene: Zbog aktuelnih mera u cilju prevencije širenja virusa Covid-19, sastanak predstavnika klubova koji su prijavili učešće u ligama mlađih kategorija u organizaciji FS Grada Novog Sada, koji je planiran za ponedeljak, 17. avgust 2020. godine, neće biti održan. Pored toga, rok za prijave selekcija i uplatu kotizacije produžen je do petka, 21. avgusta 2020. godine, nakon čega će se pristupiti formiranju liga i sačinjavanju rasporeda takmičenja. Početak prvenstva u svim ligama mlađih kategorija predviđen je za subotu i nedelju, 5. i 6. septembra 2020. godine, i neće biti pomeran.

2020-08-25T20:11:47+02:0029. 07. 2020.|

Otvoreni letnji kamp FSGNS “Zlatibor 2020”

Fudbalski savez Grada Novog Sada organizuje Otvoreni letnji kamp za mlađe kategorije igrača “Zlatibor 2020”, koji će biti održan na Zlatiboru, u terminu od 19. juna do 26. juna tekuće godine. Pokrovitelji kampa su Grad Novi Sad i gradonačelnik Miloš Vučević, a organizacijom će rukovoditi predsednik Saveza Novak Kostrešević, generalni sekretar Saša Živković i koordinator kampa Veselin Vilotijević.

Na kamp su pozvani mladi fudbaleri selektirani u okviru takmičarsko-trenažnih aktivnosti selekcija našeg Saveza koje su se odvijale u drugoj polovini prošle i početkom ove kalendarske godine (a čiji spisak objavljujemo na kraju ovog članka). Pored toga, kamp je otvoren i za sve ostale dečake koji treniraju fudbal, koji žele da napreduju i postanu deo selekcija Grada Novog Sada. Za selektirane i pozvane igrače Grad Novi Sad je obezbedio subvenciju većeg dela troškova kampa, dok će za ostale učesnike koji se individualno prijavljuju Grad subvencionisati deo troškova kampa.

Aranžman u okviru otvorenog letnjeg kampa obuhvata: sedam noćenja na bazi punog pansiona, organizovan prevoz na relaciji Novi Sad – Zlatibor – Novi Sad, opremu za trening za sve učesnike (šorc i majca),sve potrebne rekvizite i opremu za rad, svakodnevno korišćenje terena pre i posle podne, korišćenje bazena, kontrolne utakmice, teorijska i praktična predavanja, stručnu organizaciju i vođstvo puta (treneri, treneri golmana, koordinatori, medicinska služba…).

Za potvrdu učešća na kampu potrebni su: (1) obavezan važeći lekarski pregled, (2) obavezna saglasnost roditelja, (3) obavezna potvrda uplate troškova učešća.

Roditelji pozvanih selektiranih igrača (čiji spisak objavljujemo na kraju ovog članka) dužni su da se izjasne kod trenera generacije najkasnije do 28. maja, a roditelji ostalih dečaka koji su zainteresovani za učešće na kampu detaljnije informacije mogu dobiti i prijave mogu izvršiti do 3. juna kod koordinatora kampa Veselina Vilotijevića pozivom na broj telefona 062 / 582-582.

SPISAK POZVANIH SELEKTIRANIH IGRAČA

Generacija 2009: Petković, Baucal, Dragosavljević, Spremić, Batak, Jeličić, Šušković, Đukić, Sokref, Tankosić, Zorica, Dimitrijević.

Generacija 2008: Zorić, Vukelić, Komljenović, Anušić, Panić, Čavarić, Mihailović, Prolić, Milec, Kurešević, Zdravković, Đorđević.

Generacija 2007: Prolić, Prgomelja, Pavlović, Kravić, Matić, Ždrale, Dragosavljević, Ludoški, Grahovac, Dokić, Dević, Srdić, Zečević, Stanko, Radanović, Gaković, Mihajlović, Stelkić, Živić.

2020-07-03T14:23:36+02:0026. 05. 2020.|