Izuzetno važna vest za mlađe kategorije!

(pažljivo pročitati čitav tekst!)


VAŽNO: Klubovi koji su predali sportske legitimacije igrača mlađih kategorija stručnoj službi FS Grada Novog Sada na postupak registracije, a kojima legitimacije nisu vraćene, obavezni su da: (1) na računaru sačine spisak igrača za koje su predali legitimacije, (2) odštampaju taj spisak u dva primerka i na svakoj strani u donjem desnom uglu izvrše overu klupskim pečatom i potpisom ovlašćenog lica, (3) odnesu oba primerka spiska u medicinsku ustanovu u kojoj je izvršen lekarski pregled igrača koji se nalaze na spisku i ishoduju da na svakoj strani u donjem levom uglu izvrše overu ustanova svojim pečatom i lekar koji je izvršio pregled svojim faksimilom i potpisom, (4) odnesu oba primerka spiska stručnoj službi FS Grada Novog Sada, koja će svojim pečatom i potpisom potvrditi da se legitimacije igrača koji su navedeni na spisku nalaze na postupku legitimacije, (5) u prva četiri kola prvenstva liga mlađih kategorija ovako popunjen, overen i potpisan spisak dostave na uvid delegatu i/ili sudiji, koji će omogućiti nastup igračima koji se nalaze na spisku. Počev od petog kola, svi igrači mlađih kategorija će moći da nastupe isključivo sa ispravnim sportskim legitimacijama, urednim lekarskim pregledom, članarinom za 2019. godinu i stečenim pravom nastupa.


Rasporedi prvenstva liga mlađih kategorija u organizaciji Fudbalskog saveza Grada Novog Sada objavljeni su na sajtu Saveza i dostupni su na sledećem linku:

Rasporedi prvenstva liga mlađih kategorija

PAŽNJA: U rasporedu prvenstva u Gradskoj ligi mlađih poletaraca (2010. godište i mlađi) došlo je do izmene, molimo klubove da preuzmu novi dokument, na kome se nalazi 11 klubova učesnika (a ne 10 kao u prvoj varijanti).


Dokument u kome su navedeni kontakt podaci svih klubova po prijavljenim selekcijama i termini u kojima prijavljene selekcije igraju u svojstvu domaćina objavljen je na sajtu Saveza i dostupan je na sledećem linku:

Adresari i satnice liga mlađih kategorija za takmičarsku 2019/2020. godinu

PAŽNJA: U adresaru za Gradsku ligu mlađih petlića (2008. godište i mlađi) došlo je do izmene, te molimo klubove da preuzmu novi dokument, na kome je pod rednim brojem 12. kod kluba MLADOST (NS) upisan ispravan termin odigravanja – nedeljom u 9:00 (a ne nedeljom u 11:00 kako je napisano u prvoj varijanti). Takođe, u adresaru za Gradsku ligu mlađih pionira (2006. godište i mlađi) došlo je do izmene, te molimo klubove da preuzmu novi dokument, na kome je pod rednim brojem 3. kod kluba ONE TEAM upisan ispravan termin odigravanja – nedeljom u 10:00 (a ne nedeljom u 14:00 kako je napisano u prvoj varijanti). Dalje, u adresarima za Gradsku ligu mlađih petlića (2008. godište i mlađi) i Gradsku ligu poletaca (2009. godište i mlađi) došlo je do izmena, te molimo klubove da preuzmu nove dokumente, na kojima su pod rednim brojem 15. kod kluba ŽELEZNIČAR 2018 upisani termini odigravanja subotom u 10:00 za mlađe petliće, odnosno subotom u 11:00 za poletarce (u prvoj varijanti je pisalo da su obavezni da termin jave utorkom do 10:00 časova protivniku i komesaru).


Propozicije takmičenja mlađih kategorija za takmičarsku 2019/2020. godinu objavljene je na sajtu Saveza i dostupne su na sledećem linku:

Propozicije takmičenja mlađih kategorija za takmičarsku 2019/2020. godinu

VAŽNO: odredbe koje se odnose na odlaganje i pomeranje termina utakmica, na zabranu odlaganja utakmica zbog učešća na turnirima i na zabranu odigravanja utakmica na terenu koji nije propisno obeležen strogo će biti primenjivane počev od prvog kola, pod pretnjom isključenja iz takmičenja za klubove koji budu postupali protivno propisima!


Pošto pojedine lige imaju neparan broj učesnika, još uvek postoji mogućnost naknadnog uključivanja u takmičenje, ali isključivo u sledećim ligama:

  •  Gradska liga omladinaca (2001. godište i mlađi) – jedno slobodno mesto;
  • Gradska liga kadeta (2003. godište i mlađi) – jedno slobodno mesto;
  • Gradska liga “četiri” (2008/2009/2010/2011. godište) – jedno slobodno mesto,
  • Gradska liga ml. poletaraca (2010. godište i mlađi) – jedno slobodno mesto.

Predstavnici klubova ostale informacije u vezi sa takmičenjem mlađih kategorija mogu dobiti od komesara za takmičenje mlađih kategorija Dušana Barbulovića, pozivom na broj mobilnog telefona: 064 / 644-68-37.