VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO!

RASPOREDI TAKMIČENJA LIGA ML. KATEGORIJA

Obaveštavamo klubove i sportsku javnost da će prvenstva u ligama mlađih kategorija u organizaciji Fudbalskog saveza Grada Novog Sada za takmičarsku 2018/2019. godinu početi u subotu i nedelju, 1. i 2. septembra 2018. godine.

Molimo sve zainteresovane koji su rasporede prvenstava preuzeli sa zvaničnog sajta Fudbalskog saveza Grada Novog Sada pre objavljivanja ovog obaveštenja (četvrtak, 30. avgust 2018. godine, 17:00 časova), da ponovo preuzmu dokumente, pošto je u određenim ligama došlo do značajnih izmena u rasporedu, a posebno u „A“ i „B“ ligi mlađih pionira (2005. godište).

Propozicije takmičenja, aktuelni rasporedi prvenstava i adresari i satnice liga mlađih kategorija dostupni su na sledećem linku:

Propozicije, rasporedi, satnice i adresari ml. kateg. (pogledaj).

POSTUPAK ODLAGANJA UTAKMICA

Obaveštavamo klubove koji učestvuju u ligama mlađih kategorija u organizaciji Fudbalskog saveza Grada Novog Sada da, počevši od drugog kola (8. i 9. septembar 2018. godine), mogu da odlože utakmice isključivo uz pismenu saglasnost overenu sa pečatom oba kluba učesnika utakmice i potpisanu od strane zvaničnih predstavnika oba kluba učesnika utakmice. Na ovoj saglasnosti moraju da budu navedeni razlozi za odlaganje utakmice i novi termin odlaganja utakmice sa kojim su saglasna oba kluba (u skladu sa propozicijama, odložena utakmica mora biti odigrana najkasnije u roku od 14 dana od prvobitnog zvaničnog termina utakmice). Ova pismena saglasnost mora biti predata u kancelariju Fudbalskog saveza Grada Novog Sada (Pariske komune 38) najkasnije sredom do 14:00 časova. Prijem pismene saglasnosti nakon navedenog termina neće biti omogućen, a takvi zakasneli pokušaji odlaganja utakmica neće biti prihvaćeni i odobreni od strane takmičarskih organa.

Skrećemo pažnju da utakmice ni u kom slučaju ne mogu biti odložene sms porukom, a svaki pokušaj odlaganja sms porukom neće biti prihvaćen i odobren od strane takmičarskih organa.

OBAVEZNA POTVRDA TERMINA UTAKMICE

Klub domaćin je dužan da pre svake utakmice, najkasnije sredom do 19:00 časova, potvrdi termin odigravanja utakmice sms porukom poslatom na broj mobilnog telefona komesara za suđenje  mlađih kategorija Vojislava Kesića koji glasi 064/644-68-38. U poruci treba da bude navedeno o kojoj ligi (uzrastu) se radi, ko su protivnici i koji je termin odigravanja utakmice (dan, datum i vreme). Ukoliko je termin odigravanja utakmice u potpunosti isti kao u adresaru, klub domaćin je dužan da sms porukom obavesti samo Vojislava Kesića. Ukoliko se termin odigravanja razlikuje od termina navedenog u adresaru (dan ostaje isti, ali se menja satnica), klub domaćin je dužan da pored Vojislava Kesića obavesti i gostujući klub (pozivom na broj mobilnog telefona trenera naveden u adresaru kod odgovarajućeg uzrasta).

Postupak naveden u prethodnom pasusu se primenjuje ukoliko će utakmica biti odigrana istog dana koji je za predmetnu utakmicu naveden i predviđen u adresaru. Međutim, ukoliko se menja dan odigravanja utakmice (sa subote na nedelju, sa nedelje na subotu, ili bilo koja druga promena dana odigravanja), klubu domaćinu je za promenu termina odigravanja utakmice potrebna salasnost gostujućeg kluba. U tom slučaju, klub domaćin je dužan da prvo dobije saglasnost od gostujućeg kluba, a potom da sms porukom obavesti Vojislava Kesića o promeni termina utakmice, dok je gostujući klub dužan da sms porukom obavesti Vojislava Kesića da je saglasan sa promenom termina odigravanja utakmice.