Новосадска лига - 1. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 2. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 3. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 4. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 5. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 6. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 7. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 8. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 9. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 10. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 11. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 12. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 13. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 14. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 15. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 16. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 17. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 18. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

Новосадска лига - 19. коло - делегирање - сезона 2019/2020.

НОВОСАДСКА ЛИГА – ДЕЛЕГИРАЊЕ 2018/2019.