У циљу правилног и законитог вођења спортских евиденција, стручна служба ФС Града Новог Сада сачинила је упитник којим су обухваћене све неопходне информације о клубовима.

Сви клубови чланови ФС Града Новог Сада, без обзира на степен такмичења и на то да ли имају или немају сениорску селекцију, укључујући и клубове са територије ОФС Тител – Жабаљ, дужни су да уредно и у потпуности попуњен, потписан и оверен образац упитника доставе на и-мејл адресу ФС Града Новог Сада која гласи fsgns@mts.rs најкасније до 31. децембра 2022. године. Врло је битно да клуб попуни сва поља, без прескакања и изостављања података, пошто ће стручна служба ФС Града Новог Сада непотпуне обрасце вратити клубовима на дораду.

Такође, сви клубови су дужни да, без одлагања, за сваку промену података доставе нови, измењени упитник.

Обрасци упитника у word и pdf формату доступни су на следећим линковима:

Упитник за клубове – word формат
Упитник за клубове – pdf формат