Председник

Горан Антић


Извршни одбор

Горан Антић – председник

Денис Малешевић – потредседник

Сергеј Шкорић

Мајо Вујовић

Миодраг Цвијић

Милан Радаковић

Стево Буљић

Милорад Томић

Саша Радиновић

Новак Кострешевић

Радован Иветић


Секретар

Бранко Баглава


Технички секретар

Саша Живковић


Комесар за такмичење Новосадске лиге

Александар Шовљански


Комесар за суђење Новосадске лиге

Роберт Киш-Чепеги


Дисциплински судија Новосадске лиге

Душан Барбуловић


Комесар за такмичење Градске лиге

Александар Шовљански


Комесар за суђење Градске лиге

Роберт Киш-Чепеги


Дисциплински судија Градске лиге

Душан Барбуловић