Председник

Новак Кострешевић

(predsednik@fsgns.rs)


Извршни одбор

Новак Кострешевић – председник

Сергеј Шкорић – потпредседник

Саша Симић

Ненад Јовановић

Саша Влајнић

Радован Иветић

Немања Стјепановић

Мајо Вујовић

Бојан Пањковић

Миладин Спасојевић


Генерални секретар

Александар Шовљански

(fsgns@mts.rs)