Струковна организација судија ФС Града Новог Сада обавештава све чланове да рок за уплату чланарине за 2021. годину истиче у четвртак, 15. априла 2021. године.

Чланови СОС ФС Града Новог Сада уплату чланарине треба да изврше на  текући рачун Фудбалског савеза Града Новог Сада број 160-925321-59 уз обавезну назнаку сврхе уплате „судијска чланарина 2021“. Информације о висини износа чланарине и остале информације чланови могу добити од секретара СОС ФСГНС Војислава Кесића, позивом на број телефона: 064 / 644-68-38.