SUDIJE – VESTI 2019/2020.

SUDIJE – VESTI 2019/2020.2019-08-07T15:24:15+02:00

Časopis “Football Referee”

Strukovna organizacija fudbalskih sudija i instruktora Fudbalskog saveza Grada Novog Sada, počev od marta 2018. godine, objavljuje stručni časopis pod nazivom “Football Referee”. Do sada je “svetlost dana” ugledal0 pet brojeva, a plan izdavača, na čelu sa predsednikom SOS FSGNS Majom Vujovićem i glavnim urednikom časopisa Milanom Krakanovićem, je da ova stručna literatura izlazi od dva do četiri puta godišnje i da obrađuje aktuelne teme iz života i rada novosadskog udruženja, ali i sa srpske, evropske i svetske fudbalske, odnosno sudijske scene.

Peti, poslednji objavljen broj časopisa “Football Referee”, kao i svi prethodni brojevi, besplatno su dostupni na sledećim linkovima:

Časopis ''Football Referee'' - broj 1

Časopis ''Football Referee'' - broj 2

Časopis ''Football Referee'' - broj 3

Časopis ''Football Referee'' - broj 4

Časopis ''Football Referee'' - broj 5

18. 03. 2020.|

Sudije – seminar – proleće 2020.

Obavezni seminar sudija Novosadske  lige i Gradske lige biće održan u nedelju, 23. februara 2020. godine, sa početkom u 8:45 časova, u Tehničkoj školi „Mileva Marić Ajnštajn“ u Novom Sadu (Gagarinova ulica broj 1) i na Stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu (Dimitrija Tucovića 1).

PROGRAM SEMINARA

do 08:45 dolazak u Srednju školu „Mileva Marić Ajnštajn“
08:45 – 09:00 predaja uplatnica i evidencija prisutnosti
09:00 – 09:45 test „pravila igre” (pismeno)
09:45 – 10:00 razgovor sa komesarima Novosadske lige, Gradske lige i liga mlađih kategorija
10:15 – 11:15 UEFA razvojni program (video edukacija)
do 11:45 dolazak na stadion „Karađorđe“
12:00 – 13:30 provera fizičke spremnosti sudija na stadionu „Karađorđe“
14:00 – 15:00 ručak u restoranu „Dvor“
15:00 saopštavanje rezultata i zatvaranje seminara
* * *

Sve sudije koje pristupaju seminaru su obavezne da uplatu kotizacije u iznosu od 1.500 dinara izvrše na  tekući račun Fudbalskog saveza Grada Novog Sada broj 160-925321-59 uz obaveznu naznaku svrhe uplate „kotizacija za seminar sudija – proleće 2020“. Takođe, sve sudije koje pristupaju seminaru su dužne da ponesu uplatnicu i predaju je prilikom prijavljivanja. Sudije koje ne budu poštovale satnicu seminara ili ne donesu uplatnicu kao dokaz o uplati kotizacije, neće moći da pristupe seminaru.

Sudije  fizičku proveru obavezno trče u sledećoj opremi: bela majica, crni šorc, bele čarape i patike za trčanje.

Sve potrebne dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti od sekretara SOS FSGNS Vojislava Kesića, pozivom na broj telefona: 064 / 644-68-38.

Program seminara i spisak sudija koji su pozvani da pristupe seminaru dostupni su na sledećim linkovima:

Sudije - program seminara - proleće 2020.

Sudije - spisak za seminar - proleće 2020.

18. 02. 2020.|

Sudije – lekarski pregled – proleće 2020.

Strukovna organizacija fudbalskih sudija i instruktora Fudbalskog saveza Grada Novog Sada obaveštava sudije Novosadske lige, sudije Gradske lige i sudije početnike da je lekarski pregled zakazan za četvrtak, 13. februar 2020. godine, sa početkom u 8:00 časova na Stadionu „Karađorđe“ (Dimitrija Tucovića 1, Novi Sad). Lekarski pregled bez laboratorijskih nalaza i nalaza urina je besplatan za sve sudije.

Lekarski pregled biće obavljen sledećeg datuma i po sledećem redosledu:
13. februar – sve sudije sa spiska od br. 1. zaključno sa br. 73. od 8:00 časova.

Važno: Obavezno pročitati uputstvo za lekarski pregled, odnosno upoznati se šta treba poneti sa sobom od formulara (blanko) i ličnih dokumenata i poštovati zakazanu satnicu lekarskog pregleda.

Važno: Sve sudije Novosadske lige, sudije Gradske lige i sudije početnici su u obavezi da samostalno urade nalaze laboratorije i urina i da iste donesu na lekarski pregled u četvrtak, 13. februara; sudije koje ne donesu nalaze laboratorije i urina neće moći da pristupe lekarskom pregledu.

Sve potrebne dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti od sekretara SOS FSGNS Vojislava Kesića, pozivom na broj telefona: 064 / 644-68-38.

Spisak sudija za lekarski pregled, obrazac za lekarski pregled i uputstvo za lekarski pregled dostupni su na sledećim linkovima:

Spisak sudija za skraćeni lekarski pregled - proleće 2020.

Obrazac za skraćeni lekarski pregled sudija - proleće 2020.

Uputstvo za skraćeni lekarski pregled sudija - proleće 2020.

07. 02. 2020.|

Sudije – plenarni sastanak – 30. 10. 2019.

Obaveštavamo sudije članove Strukovne organizacije sudija Fudbalskog saveza Grada Novog Sada da će redovni plenarni sastanak sudija biti održan u sredu, 30. oktobra 2019. godine, sa početkom u 18:00 časova, u Masarikovoj 25 u Novom Sadu (velika sala na trećem spratu). Za sudije sa lista Novosadske lige i Gradske lige Novi Sad i sudije početnike prisutvo je obavezno, a sudije koje nisu u mogućnosti da prisustvuju ovom sastanku dužne su da izostanak opravdaju predsedniku Komisije za unapređenje suđenja Milanu Krakanoviću sms porukom na broj telefona 060 / 6-111-200. Sudije koje se ne odazovu, a ne opravdaju izostanak, neće biti delegirane u narednom periodu.

23. 10. 2019.|

Sudije – plenarni sastanak – 26. 9. 2019.

Obaveštavamo sudije članove Strukovne organizacije sudija Fudbalskog saveza Grada Novog Sada da će redovni plenarni sastanak sudija biti održan u četvrtak, 26. septembra 2019. godine, sa početkom u 18:00 časova, u Masarikovoj 25 u Novom Sadu (velika sala na trećem spratu). Za sudije sa lista Novosadske lige i Gradske lige Novi Sad i sudije početnike prisutvo je obavezno, a sudije koje nisu u mogućnosti da prisustvuju ovom sastanku dužne su da izostanak opravdaju predsedniku Komisije za unapređenje suđenja Milanu Krakanoviću sms porukom na broj telefona 060 / 6-111-200. Sudije koje se ne odazovu, a ne opravdaju izostanak, neće biti delegirane u narednom periodu.

20. 09. 2019.|

Sudije – ponovni seminar – septembar 2019.

Ponovni seminar sudija Novosadske  lige i Gradske lige biće održan u četvrtak, 5. septembra 2019. godine, sa početkom u 8,30 časova, na Stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu (Dimitrija Tucovića 1).

Program seminara i spisak sudija koji su pozvani da pristupe seminaru dostupni su na sledećim linkovima:

Sudije - ponovni seminar - septembar 2019. - program seminara

Sudije - ponovni seminar - septembar 2019. - spisak sudija

30. 08. 2019.|

Sudije – seminar – jesen 2019.

Obavezni seminar sudija Novosadske  lige i Gradske lige biće održan u četvrtak, 22. avgusta 2019. godine, sa početkom u 7,30 časova, u Tehničkoj školi „Mileva Marić Ajnštajn“ u Novom Sadu (Gagarinova ulica broj 1) i na Stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu (Dimitrija Tucovića 1).

PROGRAM SEMINARA

07:30 dolazak u Srednju školu „Mileva Marić Ajnštajn“
07:30 – 07:45 predaja uplatnica i evidencija prisutnosti
07:45 – 08:30 otvaranje seminara i predavanje o izmenama PFI
08:30 – 09:00 test „pravila igre” (pismeno)
09:15 – 09:30 dolazak na stadion „Karađorđe“
10:00 – 11:00 provera fizičke spremnosti sudija na stadionu „Karađorđe“
12:00 – 13:00 ručak
13:00 saopštavanje rezultata i zatvaranje seminara
* * *

Sve sudije koje pristupaju seminaru su obavezne da uplatu kotizacije u iznosu od 1.500 dinara izvrše na  tekući račun Fudbalskog saveza Grada Novog Sada broj 160-925321-59 uz obaveznu naznaku svrhe uplate „kotizacija za seminar sudija – jesen 2019“. Takođe, sve sudije koje pristupaju seminaru su dužne da ponesu uplatnicu i predaju je prilikom prijavljivanja. Sudije koje ne budu poštovale satnicu seminara ili ne donesu uplatnicu kao dokaz o uplati kotizacije, neće moći da pristupe seminaru.

Sudije  fizičku proveru obavezno trče u sledećoj opremi: bela majica, crni šorc, bele čarape i patike za trčanje.

Sve potrebne dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti od sekretara SOS FSGNS Vojislava Kesića, pozivom na broj telefona: 064 / 644-68-38.

Program seminara i spisak sudija koji su pozvani da pristupe seminaru dostupni su na sledećim linkovima:

Sudije - program seminara - jesen 2019.

Sudije - spisak za seminar - jesen 2019.

05. 08. 2019.|

Sudije – lekarski pregled – jesen 2019.

Strukovna organizacija fudbalskih sudija i instruktora Fudbalskog saveza Grada Novog Sada obaveštava sudije Novosadske lige, sudije Gradske lige i sudije početnike da je lekarski pregled zakazan za četvrtak, 15. avgust 2019. godine, sa početkom u 16:00 časova u Tehničkoj školi „Mileva Marić Ajnštajn“ (Gagarinova 1, Novi Sad). Lekarski pregled bez laboratorijskih nalaza i nalaza urina je besplatan za sve sudije.

Lekarski pregled biće obavljen sledećeg datuma i po sledećem redosledu:
15. avgust – sve sudije sa spiska od br. 1. zaključno sa br. 68. od 16:00 časova.

Važno: Obavezno pročitati uputstvo za lekarski pregled, odnosno upoznati se šta treba poneti sa sobom od formulara (blanko) i ličnih dokumenata i poštovati zakazanu satnicu lekarskog pregleda.

Važno: Sve sudije Novosadske lige, sudije Gradske lige i sudije početnici su obavezne da samostalno urade nalaze laboratorije i urina i da iste donesu na lekarski pregled u četvrtak, 15. avgusta; sudije koje ne donesu nalaze laboratorije i urina neće moći da pristupe lekarskom pregledu.

Spisak sudija za lekarski pregled, obrazac za lekarski pregled i uputstvo za lekarski pregled dostupni su na sledećim linkovima:

Spisak sudija za skraćeni lekarski pregled - jesen 2019.

Obrazac za skraćeni lekarski pregled sudija - jesen 2019.

Uputstvo za skraćeni lekarski pregled sudija - jesen 2019.

05. 08. 2019.|
SUDIJE – VESTI 2018/2019.