NAPOMENA: Posetioci sajta koji vrše pregled sa mobilnog telefona potrebno je da tabele pomere horizontalno kako bi mogli da ih pregledaju u celini.

EVIDENCIJA ČLANOVA UDRUŽENJA TRENERA FSG NOVI SAD
rb prezime ime licenca mobilni telefon
01. KURĆUBIĆ PETAR UEFA “PRO” 063 / 50-83-25
02. MARIĆ ZORAN UEFA “PRO”
03. MILANOVIĆ SAŠA UEFA “A” 063 / 10-10-552
04. STANČETIĆ MIODRAG UEFA “A” 064 / 35-77-692
05. CVIJIĆ MIODRAG UEFA “A” 063 / 53-71-47
06. GOVEDARICA ZORAN UEFA “A” 063 / 52-68-64
07. IVANOVIĆ DRAGAN UEFA “A” 063 / 82-10-970
08. PINTAĆ ĐORĐE UEFA “A” 060 / 07-01-344
09. FILIPOVIĆ MILJAN UEFA “A” 065 / 55-85-583
10. STOJAK DAMIR UEFA “A” 063 / 71-13-955
11. KRSMANOVIĆ OGNJEN UEFA “A”
12. KOSANOVIĆ MILAN UEFA “A” 062 / 81-14-081
13. VASILJEVIĆ ZORAN UEFA “A” 063 / 65-49-25
14. SOVILJ SVETOZAR UEFA “A” 064 / 14-21-556
15. ILIĆ STOJAN UEFA “A” 063 / 50-10-05
16. BAJIĆ DUŠAN UEFA “A” 063 / 55-67-50
17. TEPŠIĆ VASA UEFA “A”
18. BABIĆ MIRKO UEFA “A” 060 / 07-73-205
19. PANTELIĆ MIODRAG UEFA “A” 063 / 83-10-404
20. BAŠIĆ DUŠAN UEFA “A”
21. BRANKOV MOMIR NACIO.”A” 063 / 59-50-18
22. VIDIĆ SVETO NACIO.”A” 064 / 24-70-147
23. MIJIN SVETOZAR UEFA “B” 064 / 17-01-081
24. ČULJAK DUŠKO UEFA “B” 063 / 59-82-06
25. VUKOV IVICA UEFA “B” 063 / 81-17-04
26. MALTEŠKI NOVAK UEFA “B” 069 / 55-05-255
27. BABIĆ NEDELJKO UEFA “B” 062 / 75-00-62
28. TRNINIĆ MILAN UEFA “B” 064 / 12-61-434
29. BOČKOVIĆ BORIS UEFA “B” 063 / 73-53-752
30. GAVRILOV MIĆA UEFA “B”
31. MEDIĆ MOMČILO UEFA “B” 063 / 40-12-39
32. PANKOV MILOVAN UEFA “B” 060 / 63-35-141
33. ZAGORAC BORA UEFA “B”
34. VASIĆ DRAGAN UEFA “B” 069 / 49-09-277
35. GRUJIĆ DUŠKO UEFA “B”
36. KASALOVIĆ LJUBOMIR UEFA “B” 062 / 66-40-66
37. PUAČA PETAR UEFA “B”
38. ŠARABA ZORAN UEFA “B”
39. PERIŠIĆ GOJKO UEFA “B” 064 / 13-52-598
40. SAMARDŽIĆ VLADIMIR UEFA “C” 064 / 11-24-756
41. ISAKU FEJSAL UEFA “C” 063 / 70-79-563
42. EGELJIĆ MILOŠ UEFA “C” 064 / 28-50-922
43. LAGUNDŽIN DRAGAN UEFA “C” 064 / 65-21-008
44. ŠPONJA VLADIMIR UEFA “C”
45. BOČKOVIĆ PETAR UEFA “C” 064 / 38-11-030
46. URAM ANDRIJA UEFA “C” 063 / 15-03-836
47. MILOŠEVIĆ DRAGAN UEFA “C” 063 / 35-08-44
48. PAJČIN VLADIMIR UEFA “C” 064 / 68-72-857
49. SOFRANIN JOVAN UEFA “C”
50. SOFRANIN NIKOLA UEFA “C”
51. MIHIĆ VLADIMIR UEFA “C”
52. BUAČ VLADIMIR UEFA “C”
53. RADOVANOV ĐORĐE UEFA “C” 063 / 83-58-576
54. DRAGIN DUŠKO UEFA “C”
55. MILJKOVIĆ ALEKSANDAR UEFA “C”
56. JELIĆ MILAN UEFA “C”
57. MIJANOVIĆ ZORAN UEFA “C”
58. SAMARDŽIĆ JOVAN UEFA “C”
59. MARIČIĆ MILUTIN UEFA “C” 069 / 20-08-456
60. RADOJČIĆ ĐORĐE UEFA “C”
61. SAVIĆ DRAGOLJUB UEFA “C”
62. DRAGIN DUŠKO UEFA “C”
63. PLAVŠIĆ IVICA UEFA “C” 063 / 83-96-498
64. MARIJANOVIĆ VLADIMIR NACIO. “C”
65. ABRAMOVIĆ ZORAN NACIO. “C”
66. SUBOTIĆ MILOŠ D T F 065 / 53-12-170
67. RNJAK ZORAN D T F 063 / 82-20-499
68. MRĐANOVIĆ JOVICA V F T
69. KRSMANOVIĆ DRAGAN V F T 064 / 12-34-468
70. GLIGORIĆ ZORAN V F T 063 / 52-90-88
71. LOLIĆ MIROSLAV V F T