Na redovnoj sednici održanoj 8. jula 2022. godine u Novom Sadu, Skupština stručne-strukovne organizacije fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Grada Novog Sada donela je Pravilnik Organizacije fudbalskih trenera FS Grada Novog Sada.

Tekst Pravilnika OFT FS Grada Novog Sada dostupan je na sledećem linku:

Pravilnik Organizacije fudbalskih trenera – 8. 7. 2022.