Obaveštavamo članove Udruženja fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Grada Novog Sada da je Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije doneo Odluku o visini članarine trenera i Odluku o visini iznosa taksi za izdavanje dozvola za rad trenera.

Prema Odluci o visini članarine trenera, visina članarine zavisi od toga da li trener pripada “PRO-sekciji” ili “Amaterskoj sekciji”, zatim od nivoa diplome koju poseduje trener (“PRO” diploma, “A” diploma, “B “diploma, diplome ostalih nižih nivoa) i na kraju o toga da li je trener angažovan ili nije.

Članovi Udruženja fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Grada Novog Sada uplatu članarine treba da izvrše na tekući račun Fudbalskog saveza Grada Novog Sada broj 340-1835-51 sa napomenom “Trenerska članarina za 2021. godinu” upisanom u polje predviđeno za svrhu uplate, vodeći pri tome računa o visinama članarine iz Odluke o visini članarine trenera.

Odluka o visini članarine trenera i Odluka o visini iznosa taksi za izdavanje dozvola za rad trenera dostupne su na sledećim linkovima:

FSS - Odluka o visini članarine trenera

FSS - Odluka o visini iznosa taksi za izdavanje dozvola za rad trenera