Обавештавамо клубове који се такмиче у Првој новосадској лиги, Другој новосадској лиги и лигама млађих категорија у организацији ФС Града Новог Сада да су нови обрасци за унос у систем „Комет“ за наступајућу сезону 2023/2024. објављени на званичном сајту нашег Савеза. У односу на прошлу такмичарску годину одређени обрасци су измењени, што се посебно односи на образац за оцену здравствене способности (лекарски преглед) за играче и тренере, пошто је од стране надлежних државних и фудбалских органа прописана обавеза попуњавања, овере и уноса обрасца за сваког играча и тренера појединачно (строго је забрањен унос заједничког списка играча и тренера са овереним лекарским прегледима, како је било до сада – у случају оваквог уноса лекарски преглед ће бити сматран неважећим).

Клупски администратори треба да преузму обрасце и предузму следеће кораке:

 • уредно попуне обрасце,
 • потпишу и овере обрасце клупским печатом (на обрасцима на којима су предвиђени потпис и овера од стране клуба);
 • доставе обрасце на оверу медицинској установи и потпис и оверу лекару који је вршио лекарски преглед (за обрасце који садрже лекарске и специјалне лекарске прегледе);
 • доставе обрасце на потпис и оверу матичном савезу (за обрасце на којима се тражи ова овера);
 • скенирају појединачно сваки комплетно попуњен, оверен и потписан образац;
 • „закаче“ сваки појединачни образац на предвиђено место у „Комет“ систему.

Код уноса тренера и клупског особља (службених лица) који већ постоје у систему „Комет“ и врши се само њихово лиценцирање за нову сезону, посебно треба водити рачуна о следећем:

 • за тренере, помоћне тренере, лекаре и физиотерапеуте обавезно је „качење“ доказа о стручности (диплома);
 • за тренере и помоћне тренере у пољу „Zahtev za licenciranje“ и пољу „Članarina“ треба у оба поља „закачити“ исти документ – образац Комет 4;
 • за тренере и помоћне тренере у пољу „Trenerska legitimacija“ треба „закачити“ фотографију прве и друге стране тренерске легитимације (страну на којој је фотографија тренера и страну на којој су лични подаци тренера);
 • за чланове особља у пољу „Odluka organa kluba“ и пољу „Zahtev za licenciranje“ треба у оба поља „закачити“ исти документ – образац Комет 5;
 • тренери и чланови особља обавезно морају да буду у статусу „POSLAN“ да би водитељ такмичења могао да изврши верификацију.

Код уноса нових тренера и клупског особља (службених лица) који не постоје у систему „Комет“ и истовремено се врши и њихов први унос и њихово лиценцирање на нову сезону, посебно треба водити рачуна о следећем:

 • за тренере и чланове особља обавезно је уношење матичног броја;
 • за тренере и чланове особља обавезно је „качење“ нове фотографије која није старија од шест месеци;
 • за тренере и чланове особља обавезно је „качење“ личног документа (лична карта или пасош).

Додатне информације:

 • препоручујемо клубовима да у „Комет“ систему закаче грб (лого) клуба;
 • препоручујемо клубовима да у „Комет“ систем унесу свој стадион у одељку намењеном стадионима.

Бланко обрасци за унос у „Комет“ систем доступни су на следећим линковима:

Комет 1 – списак играча са овереном чланарином – word
Комет 1 – списак играча са овереном чланарином – pdf
Комет 2 – играчи/тренери – лекарски преглед – бланко – word
Комет 2 – играчи/тренери – лекарски преглед – бланко – pdf
Комет 3 – играчи – специјални лекарски преглед – бланко – word
Комет 3 – играчи – специјални лекарски преглед – бланко – pdf
Комет 4 – тренери – захтев за лиценцирање и чланарина – word
Комет 4 – тренери – захтев за лиценцирање и чланарина – pdf
Комет 5 – особље – захтев за лиценцирање (са одлуком) – word
Комет 5 – особље – захтев за лиценцирање (са одлуком) – pdf

Поред бланко образаца за унос у „Комет“ систем, за оцену здравствене способности (лекарски преглед) играча и тренера објављени су примери попуњеног обрасца, који су доступни на следећим линковима:

Комет 2 – играчи/тренери – лекарски преглед – попуњен пример – word
Комет 2 – играчи/тренери – лекарски преглед – попуњен пример – pdf

За додатне информације у вези са такмичарским делом система „Комет“ (све изузев поступка регистрације играча) клупски администратори могу да се обрате водитељу такмичења Горану Накомчићу позивом на број мобилног телефона 064 / 45-44-810.