ОВЕРА ЧЛАНАРИНЕ

Обавештавамо клубове да наш Савез са овером чланарине за играче свих клубова и степена такмичења почиње у понедељак, 13. јануара 2020. године. Приликом предаје легитимација на оверу чланарине клубови су дужни да приложе следеће документе:

  • списак играча за које се врши овера чланарине, у два примерка, са читко наведеним свим потребним информацијама (име и презиме играча, број легитимације, категорија – узраст играча, назив клуба),
  • уплатницу – потврду о уплати чланарине за све играче који се налазе на списку за оверу чланарине.

Висина чланарине прописана је Одлуком о износима такси утврђених прописима ФС Србије („Фудбал“, ванредни број 8/2019) и условљена је узрастом играча и степеном такмичења клуба. Применом тих критеријума одређени су следећи износи чланарина:

а) Сениори
– Супер и Прва лига – професионалац/стипендиста – 12.000,00 динара,
– Српска лига – 4.000,00 динара,
– Војвођанска лига „Југ“ – 2.000,00 динара,
– Новосадска лига и футсал лиге свих степена такмичења – 1.000,00 динара,
– Градска лига и женске лиге свих степена такмичења – 500.00 динара.
б) Млађе категорије
– Омладинска и Кадетска лига ФС Србије – 4.000,00 динара,
– Омладинска, Кадетска и Пионирска лига ФС Војводине – 2.000,00 динара,
– остале лиге – 500,00 динара.

ЗИМСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК

Обавештавамо клубове да, на основу одлуке надлежног органа Фудбалског савеза Србије, зимски регистрациони период (прелазни рок) у 2020. години за играче свих клубова и степена такмичења почиње у уторак, 14. јануара 2020. године, и траје закључно са петком, 7. фебруаром 2020. године.

Користимо ову прилику да подсетимо клубове чланове Фудбалског савеза Града Новог Сада да се у поступку регистрације играча примењују нови обрасци. То значи да ће за спровођење поступка регистровања и брисања играча из евиденције бити прихваћени само и искључиво нови обрасци, односно документација из информационог система „Comet“ Фудбалског савеза Србије (исписница, брисовница, пасош играча, захтев за регистрацију – приступница).

Oбавештавамо клубове чланове ФС Града Новог Сада да су дужни да уредну, исправну и комплетну документацију потребну за регистровање играча доставе у канцеларију ФС Града Новог Сада (Париске комуне 38, Нови Сад) најкасније 8 (осам) дана пре објаве регистрације у систему „Comet“, због обавезног поступања по новом упутству о реализацији наплате износа утврђених такси које је донео надлежни орган ФС Србије, а који објављујемо на следећем линку: ФСС - упутство о реализацији наплате износа утврђених такси. Стручна служба ФС Града Новог Сада ће примати и у обзир за поступак регистрације играча узимати само уредну, исправну и комплетну документацију поднету у наведеном року, пошто нема могућности и овлашћења да прима непотпуне и неблаговремене захтеве.

Управо због новог упутства о реализацији наплате утврђених такси, према коме смо у поступку регистрације играча обавезни да Регистрационој комисији ФС Србије  уз осталу документацију доставимо и доказ о уплати таксе према Трошковнику ФСС, молимо клубове да сва дуговања према ФС Града Новог Сада изврше у што краћем року.

На крају, молимо клубове чланове ФС Града Новог Сада да се придржавају процедуре регистрације играча, пре свега у сопственом интересу, а за све додатне информације заинтересовани се могу обратити стручној служби ФС Града Новог Сада позивом на број телефона 021 / 444-900.

Генерални секретар ФС Града Новог Сада
Саша Живковић