U skladu sa preporukom Fudbalskog saveza Srbije, obaveštavamo sve klubove članove FS Grada Novog Sada, svih stepena takmičenja i svih uzrasta, da su dužni da do 18. marta 2022. godine izvrše zamenu fotografija svih igrača, trenera i članova osoblja u sistemu „Komet“.

Fotografije za postavljanje moraju biti nove, odnosno snimljene u toku 2022. godine, što znači da klubovi za ove potrebe ne mogu koristiti fotografije starije od 1. januara 2022. godine i fotografije iz ličnih dokumenata. Fotografije mogu biti snimljene i mobilnim telefonom, ali na njima mora biti isključivo torzo fotografisane osobe (gornji polovina grudi i glava), u krupnom planu i sa odgovarajućom pozadinom. Preporučujemo klubovima da igrače, trenere i članove osoblja fotografišu pojedinačno, u dresu ili gornjem delu trenerke sa oznakama kluba, i potom tu fotografiju postave na odgovarajuće mesto u sistemu „Komet“.

Fudbalski savez Srbije doneo je ovu preporuku u cilju pouzdanije identifikacije igrača i sprečavanja uočenih zloupotreba, a kao što smo na početku članka napisali, preporuka se odnosi na sve stepene takmičenja i sve uzraste, uključujući ženski fudbal i futsal.