ZIMSKI PRELAZNI ROK

Obaveštavamo sve klubove da, na osnovu odluke nadležnog organa Fudbalskog saveza Srbije, zimski registracioni period (prelazni rok) u 2021. godini za igrače svih klubova i stepena takmičenja počinje u ponedeljak, 11. januara 2021. godine i da traje do petka, 5. februara 2021. godine.

Koristimo ovu priliku da podsetimo sve klubove članove Fudbalskog saveza Grada Novog Sada da se od letnjeg registracionog perioda (prelaznog roka) 2019. godine u postupku registracije igrača primenjuju novi obrasci. To znači da će za sprovođenje postupka registrovanja i brisanja igrača iz evidencije biti prihvaćeni samo i isključivo novi obrasci, odnosno dokumentacija iz informacionog sistema „Comet“ Fudbalskog saveza Srbije (ispisnica, brisovnica, pasoš igrača, zahtev za registraciju – pristupnica).

Na kraju, molimo sve klubove članove FS Grada Novog Sada da se pridržavaju nove procedure registracije igrača, pre svega u sopstvenom interesu, a za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti stručnoj službi FS Grada Novog Sada pozivom na broj telefona 021 / 444-900.

OVERA ČLANARINE

Obaveštavamo klubove da naš Savez sa overom članarine za igrače svih klubova i stepena takmičenja počinje u ponedeljak, 11. januara 2021. godine. Prilikom predaje legitimacija na overu članarine klubovi su dužni da prilože sledeće dokumente:

  • spisak igrača za koje se vrši overa članarine, u dva primerka, sa čitko navedenim svim potrebnim informacijama (ime i prezime igrača, broj legitimacije, kategorija – uzrast igrača, naziv kluba),
  • uplatnicu – potvrdu o uplati članarine za sve igrače koji se nalaze na spisku za overu članarine.

Visina članarine propisana je Odlukom o iznosima taksi utvrđenih propisima FS Srbije („Fudbal“, vanredni broj 8/2019) i uslovljena je uzrastom igrača i stepenom takmičenja kluba.