Važno – novi obrazac izjave igrača – Covid-19

Sa ciljem da klubovima olakša postupak u vezi sa izjavama igrača o kontaktima sa osobom kod koje je potvrđena bolest Covid-19, stručna služba Fudbalskog saveza Grada Novog Sada pripremila je novi, jednostavniji tipski obrazac izjave, koji je objavljen na sajtu Saveza u okviru ovog članka.

Napomena: Ovaj obrazac izjave pre početka svake utakmice potpisuju svi igrači uneti u zapisnik utakmice. Nakon toga, zajedno sa legitimacijama, predstavnik kluba popunjen i potpisan obrazac izjave predaje delegatu utakmice, koji ga zadržava i predaje stručnoj službi FS Grada Novog Sada, zajedno sa zapisnikom utakmice i prijavom/obaveštenjem MUP-u.

Novi obrazac izjave igrača o kontaktima sa osobom kod koje je potvrđena bolest Covid-19 dostupan je na sledećem linku:

2020-09-24T11:22:08+02:0004. 09. 2020.|

Mlađe kategorije – nastup sa spiskom igrača

Izuzetno važna vest za mlađe kategorije!

(pažljivo pročitati čitav tekst!)


Klubovi koji su predali sportske legitimacije igrača mlađih kategorija stručnoj službi Fudbalskog saveza Grada Novog Sada na postupak registracije, a kojima legitimacije nisu vraćene, obavezni su da:

  • (1) na računaru sačine spisak igrača za koje su predali legitimacije;
  • (2) odštampaju taj spisak u dva primerka i na svakoj strani u donjem desnom uglu izvrše overu klupskim pečatom i potpisom ovlašćenog lica;
  • (3) odnesu oba primerka spiska u medicinsku ustanovu u kojoj je izvršen lekarski pregled igrača koji se nalaze na spisku i ishoduju da na svakoj strani u donjem levom uglu izvrše overu ustanova svojim pečatom i lekar koji je izvršio pregled svojim faksimilom i potpisom;
  • (4) odnesu oba primerka spiska stručnoj službi Fudbalskog saveza Grada Novog Sada, koja će svojim pečatom i potpisom potvrditi da se legitimacije igrača koji su navedeni na spisku nalaze na postupku legitimacije;
  • (5) u prva četiri kola prvenstva liga mlađih kategorija ovako popunjen, overen i potpisan spisak dostave na uvid delegatu i/ili sudiji, koji će omogućiti nastup igračima koji se nalaze na spisku;
  • (6) Počev od petog kola, svi igrači mlađih kategorija će moći da nastupe isključivo sa ispravnim sportskim legitimacijama, urednim lekarskim pregledom, članarinom za 2020. godinu i stečenim pravom nastupa.

Predstavnici klubova ostale informacije u vezi sa takmičenjem mlađih kategorija mogu dobiti od predsednika Komisije za mlađe kategorije Aleksandra Šovljanskog, pozivom na broj mobilnog telefona: 060 / 56-48-700.

2020-09-10T14:27:01+02:0002. 09. 2020.|

Sudije – ponovni seminar – septembar 2020.

Ponovni seminar sudija Novosadske  lige i Gradske lige biće održan u ponedeljak, 7. septembra 2020. godine, sa početkom u 10:00 časova, na Stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu (Dimitrija Tucovića 1).

PROGRAM SEMINARA

do 10:00 dolazak na stadion „Karađorđe“
10:00 – 10:15 predaja uplatnica i evidencija prisutnosti
10:30 – 12:00 provera fizičke spremnosti sudija na stadionu „Karađorđe“
12:00 saopštavanje rezultata i zatvaranje seminara

* * *

Sve sudije koje pristupaju ponovnom seminaru su obavezne da uplatu kotizacije u iznosu od 1.500 dinara izvrše na  tekući račun Fudbalskog saveza Grada Novog Sada broj 160-925321-59 uz obaveznu naznaku svrhe uplate „kotizacija za ponovni seminar sudija – septembar 2020“. Takođe, sve sudije koje pristupaju seminaru su dužne da ponesu uplatnicu i predaju je prilikom prijavljivanja. Sudije koje ne budu poštovale satnicu seminara ili ne donesu uplatnicu kao dokaz o uplati kotizacije, neće moći da pristupe seminaru.

Sudije  fizičku proveru obavezno trče u sledećoj opremi: bela majica, crni šorc, bele čarape i patike za trčanje. Sudije na proveru fizičke spremnosti dolaze u opremi za trčanje, pošto zbog propisanih mera u cilju prevencije širenja virusa Covid-19 svlačionice neće biti na rasporaganju.

Sve potrebne dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti od sekretara SOS FSGNS Vojislava Kesića, pozivom na broj telefona: 064 / 644-68-38.

Program seminara i spisak sudija koji su pozvani da pristupe seminaru dostupni su na sledećim linkovima:

2020-09-10T14:22:47+02:0001. 09. 2020.|

Elektronska antidoping edukacija

Fudbalski savez Grada Novog Sada obaveštava sve članove da je Antidoping agencija Republike Srbije, u saradnji sa Sportskim savezom Srbije, razvila platformu za onlajn edukaciju sportista i sportskih radnika, koja je namenjena unapređenju znanja u oblasti borbe protiv dopinga. Svi zainteresovani platformi pristupaju od svoje kuće, čime je omogućeno da ni na koji način ne ugrožavaju svoje zdravlje.

Fudbalski savez Grada Novog Sada preporučuje svim članovima Saveza, a posebno sportskim stručnjacima i registrovanim sportistima svih uzrasta, pohađanje ove onlajn edukacije koja je potpuno besplatna i svima dostupna preko sledećeg linka: http://www.adas.org.rs/elektronska-antidoping-edukacija-za-teritorijalne-saveze/.

Uputstvo Sportskog saveza Srbije i Antidoping agencije Republike Srbije dostupno je na sledećem linku:

2020-09-10T14:26:33+02:0020. 08. 2020.|

Važno – izjave igrača – Covid-19

Republički Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 je, na sednici održanoj 11. 08. 2020. godine, doneo zaključak kojim se organizatorima sportskih takmičenja, između ostalog, preporučuje da pre svakog takmičenja od svakog sportiste koji učestvuje na takmičenju pribave pisanu izjavu kojom taj sportista izjavljuje da u periodu od deset dana od dana davanja izjave nije bio u svesnom kontaktu sa osobom kod koje je potvrđena bolest Covid-19.

U vezi sa tim, Fudbalski savez Grada Novog Sada obavezuje sve klubove koji učestvuju u svim takmičenjima u organizaciji našeg Saveza da, pre početka svake utakmice, delegatu utakmice dostave na uvid izjavu svakog igrača, svojeručno potpisanu na dan utakmice, o susretu sa osobom kod koje je potvrđena bolest Covid-19. Izjava treba da bude ubačena u sportsku legitimaciju igrača, a delegat je obavezan da u zapisnik utakmice unese zabeležbu o dostavljanju i ispravnosti izjava za sve igrače koji se nalaze u zapisniku utakmice. Igrač izjavu mora svojeručno potpisati na dan odigravanja svake utakmice i izjava važi isključivo za predmetnu utakmicu, odnosno za svaku novu utakmicu igrač svojeručno potpisuje novu izjavu koja se odnosi na prethodnih deset dana.

Sa ciljem da klubovima olakšamo prikupljanje ovih izjava, stručna služba Fudbalskog saveza Grada Novog Sada je pripremila tipski obrazac izjave, prilagođen za popunjavanje, koji je objavljen na sajtu Saveza u okviru ovog članka.

Zaključak republičkog Kriznog štaba i obrazac izjave igrača o kontaktima sa osobom kod koje je potvrđena bolest Covid-19 dostupni su na sledećim linkovima:

2020-09-10T14:25:20+02:0014. 08. 2020.|

Protokol za organizaciju utakmica u svim ligama

VAŽNO ZA SVE KLUBOVE I SLUŽBENA LICA U SENIORSKIM LIGAMA I LIGAMA MLAĐIH KATEGORIJA!

Nadležni organi našeg Saveza usvojili su Protokol za organizaciju utakmica u svim ligama Fudbalskog saveza Grada Novog Sada, uz obavezu svih klubova i svih lica koja u bilo kom svojstvu učestvuju u organizaciji i odigravanju utakmica u svim seniorskim ligama i ligama mlađih kategorija da se striktno pridržavaju mera predviđenih ovim dokumentom.

Protokol za organizaciju utakmica u svim ligama Fudbalskog saveza Grada Novog Sada dostupan je na sledećem linku:

Protokol za organizaciju utakmica u svim ligama FS Grada Novog Sada

2020-09-10T14:24:51+02:0012. 08. 2020.|

Sudije – seminar – jesen 2020.

Obavezni seminar sudija Novosadske  lige i Gradske lige biće održan u ponedeljak, 17. avgusta 2020. godine, sa početkom u 10:00 časova, na Stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu (Dimitrija Tucovića 1).

PROGRAM SEMINARA

do 10:00 dolazak na stadion „Karađorđe“
10:00 – 10:15 predaja uplatnica i evidencija prisutnosti
10:30 – 12:00 provera fizičke spremnosti sudija na stadionu „Karađorđe“
12:00 saopštavanje rezultata i zatvaranje seminara

* * *

Sve sudije koje pristupaju seminaru su obavezne da uplatu kotizacije u iznosu od 1.500 dinara izvrše na  tekući račun Fudbalskog saveza Grada Novog Sada broj 160-925321-59 uz obaveznu naznaku svrhe uplate „kotizacija za seminar sudija – jesen 2020“. Takođe, sve sudije koje pristupaju seminaru su dužne da ponesu uplatnicu i predaju je prilikom prijavljivanja. Sudije koje ne budu poštovale satnicu seminara ili ne donesu uplatnicu kao dokaz o uplati kotizacije, neće moći da pristupe seminaru.

Sudije  fizičku proveru obavezno trče u sledećoj opremi: bela majica, crni šorc, bele čarape i patike za trčanje. Sudije na proveru fizičke spremnosti dolaze u opremi za trčanje, pošto zbog propisanih mera u cilju prevencije širenja virusa Covid-19 svlačionice neće biti na rasporaganju.

Sve potrebne dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti od sekretara SOS FSGNS Vojislava Kesića, pozivom na broj telefona: 064 / 644-68-38.

Program seminara i spisak sudija koji su pozvani da pristupe seminaru dostupni su na sledećim linkovima:

2020-08-20T12:38:51+02:0011. 08. 2020.|

Sudije – lekarski pregled – jesen 2020.

Strukovna organizacija fudbalskih sudija i instruktora Fudbalskog saveza Grada Novog Sada obaveštava sudije Novosadske lige, sudije Gradske lige i sudije početnike da je lekarski pregled zakazan za ponedeljak, 10. avgust 2020. godine, sa početkom u 9:00 časova na Stadionu „Karađorđe“ (Dimitrija Tucovića 1, Novi Sad). Lekarski pregled bez laboratorijskih nalaza i nalaza urina je besplatan za sve sudije.

Lekarski pregled biće obavljen sledećeg datuma i po sledećem redosledu:
10. avgust 2020. – sve sudije sa spiska od br. 1. zaključno sa br. 66. od 9:00 časova.

Važno: Obavezno pročitati uputstvo za lekarski pregled, odnosno upoznati se šta treba poneti sa sobom od formulara (blanko) i ličnih dokumenata i poštovati zakazanu satnicu lekarskog pregleda.

Važno: Sve sudije Novosadske lige, sudije Gradske lige i sudije početnici su u obavezi da samostalno urade nalaze laboratorije i urina i da iste donesu na lekarski pregled u ponedeljak, 10. avgusta 2020. godine; sudije koje ne donesu nalaze laboratorije i urina neće moći pristupe lekarskom pregledu.

Izuzetno važno: Sve sudije Novosadske lige, sudije Gradske lige i sudije početnici koje pristupaju lekarskom pregledu obavezni su da nose zaštitne maske i pridržavaju se ostalih propisanih mera u cilju prevencije širenja virusa Covid-10.

Sve potrebne dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti od sekretara SOS FSGNS Vojislava Kesića, pozivom na broj telefona: 064 / 644-68-38.

Spisak sudija za lekarski pregled, obrazac za lekarski pregled i uputstvo za lekarski pregled dostupni su na sledećim linkovima:

Spisak sudija za skraćeni lekarski pregled - jesen 2020.

Obrazac za skraćeni lekarski pregled sudija - jesen 2020.

Uputstvo za skraćeni lekarski pregled sudija - jesen 2020.

2020-08-12T12:50:42+02:0004. 08. 2020.|

Pravila fudbalske igre 2020/2021.

Međunarodni bord je izvršio izmene u pravilima igre koje stupaju na snagu od početka sezone 2020/2021. U skladu sa tim, Sudijsko odeljenje FSS je objavilo priručnik “Pravila igre 2020/21”, kao i prateći dokument sa komentarima modifikovanih pravila.

Pored toga, Međunarodni bord i FIFA su na čitavu takmičarsku 2020/2021. sezonu produžili primenu privremenog amandmana na Pravilo 3, kojim je ekipama omogućeno pravo na pet zamena igrača u toku utakmice. Odlukom Odbora za hitna pitanja FSS pomenuti amandman će se primenjivati u svim ligama i takmičenjima na nivou Fudbalskog saveza Srbije.

Svi dokumenti u vezi sa modifikacijom pravila igre i produženom primenom privremenog amandmana na Pravilo 3 dostupni su za preuzimanje na sledećim linkovima:

2020-09-10T14:25:02+02:0031. 07. 2020.|

Časopis “Football Referee”

Strukovna organizacija fudbalskih sudija i instruktora Fudbalskog saveza Grada Novog Sada, počev od marta 2018. godine, objavljuje stručni časopis pod nazivom “Football Referee”. Do sada je “svetlost dana” ugledal0 pet brojeva, a plan izdavača, na čelu sa predsednikom SOS FSGNS Majom Vujovićem i glavnim urednikom časopisa Milanom Krakanovićem, je da ova stručna literatura izlazi od dva do četiri puta godišnje i da obrađuje aktuelne teme iz života i rada novosadskog udruženja, ali i sa srpske, evropske i svetske fudbalske, odnosno sudijske scene.

Peti, poslednji objavljen broj časopisa “Football Referee”, kao i svi prethodni brojevi, besplatno su dostupni na sledećim linkovima:

Časopis ''Football Referee'' - broj 1

Časopis ''Football Referee'' - broj 2

Časopis ''Football Referee'' - broj 3

Časopis ''Football Referee'' - broj 4

Časopis ''Football Referee'' - broj 5

2020-07-03T09:50:22+02:0018. 03. 2020.|