Strukovna organizacija fudbalskih sudija i instruktora Fudbalskog saveza Grada Novog Sada, počev od marta 2018. godine, objavljuje stručni časopis pod nazivom “Football Referee”. Do sada je “svetlost dana” ugledal0 pet brojeva, a plan izdavača, na čelu sa predsednikom SOS FSGNS Majom Vujovićem i glavnim urednikom časopisa Milanom Krakanovićem, je da ova stručna literatura izlazi od dva do četiri puta godišnje i da obrađuje aktuelne teme iz života i rada novosadskog udruženja, ali i sa srpske, evropske i svetske fudbalske, odnosno sudijske scene.

Peti, poslednji objavljen broj časopisa “Football Referee”, kao i svi prethodni brojevi, besplatno su dostupni na sledećim linkovima:

Časopis ''Football Referee'' - broj 1

Časopis ''Football Referee'' - broj 2

Časopis ''Football Referee'' - broj 3

Časopis ''Football Referee'' - broj 4

Časopis ''Football Referee'' - broj 5