Ponovni seminar delegata – instruktora i fudbalskih radnika koji obavljaju dužnost delegata na utakmicama Novosadske  lige i Gradske lige u takmičarskoj 2018/2019. godini biće održan u utorak, 2. aprila 2019. godine, sa početkom u 9,00 časova, u službenim prostorijama Fudbalskog saveza Grada Novog Sada (Pariske komune 38).


Delegati koji pristupaju seminaru su obavezni da uplatu kotizacije u iznosu od 1.800 dinara izvrše na  tekući račun Fudbalskog saveza Grada Novog Sada broj 340-1835-51 uz obaveznu naznaku svrhe uplate „kotizacija za ponovni seminar delegata – proleće 2019“. Takođe, delegati koji pristupaju seminaru su dužni da ponesu uplatnicu i predaju je prilikom prijavljivanja. Delegati koji ne budu poštovali satnicu seminara ili ne donesu uplatnicu kao dokaz o uplati kotizacije neće moći da pristupe seminaru.