Izuzetno važna vest za mlađe kategorije!

(pažljivo pročitati čitav tekst!)


Klubovi koji su predali sportske legitimacije igrača mlađih kategorija stručnoj službi Fudbalskog saveza Grada Novog Sada na postupak registracije, a kojima legitimacije nisu vraćene, obavezni su da:

  • (1) na računaru sačine spisak igrača za koje su predali legitimacije;
  • (2) odštampaju taj spisak u dva primerka i na svakoj strani u donjem desnom uglu izvrše overu klupskim pečatom i potpisom ovlašćenog lica;
  • (3) odnesu oba primerka spiska u medicinsku ustanovu u kojoj je izvršen lekarski pregled igrača koji se nalaze na spisku i ishoduju da na svakoj strani u donjem levom uglu izvrše overu ustanova svojim pečatom i lekar koji je izvršio pregled svojim faksimilom i potpisom;
  • (4) odnesu oba primerka spiska stručnoj službi Fudbalskog saveza Grada Novog Sada, koja će svojim pečatom i potpisom potvrditi da se legitimacije igrača koji su navedeni na spisku nalaze na postupku legitimacije;
  • (5) u prva četiri kola prvenstva liga mlađih kategorija ovako popunjen, overen i potpisan spisak dostave na uvid delegatu i/ili sudiji, koji će omogućiti nastup igračima koji se nalaze na spisku;
  • (6) Počev od petog kola, svi igrači mlađih kategorija će moći da nastupe isključivo sa ispravnim sportskim legitimacijama, urednim lekarskim pregledom, članarinom za 2020. godinu i stečenim pravom nastupa.

Predstavnici klubova ostale informacije u vezi sa takmičenjem mlađih kategorija mogu dobiti od predsednika Komisije za mlađe kategorije Aleksandra Šovljanskog, pozivom na broj mobilnog telefona: 060 / 56-48-700.