Strukovna organizacija sudija FS Grada Novog Sada obaveštava sve članove da rok za uplatu članarine za 2021. godinu ističe u četvrtak, 15. aprila 2021. godine.

Članovi SOS FS Grada Novog Sada uplatu članarine treba da izvrše na  tekući račun Fudbalskog saveza Grada Novog Sada broj 160-925321-59 uz obaveznu naznaku svrhe uplate „sudijska članarina 2021“. Informacije o visini iznosa članarine i ostale informacije članovi mogu dobiti od sekretara SOS FSGNS Vojislava Kesića, pozivom na broj telefona: 064 / 644-68-38.