Strukovna organizacija fudbalskih sudija i instruktora Fudbalskog saveza Grada Novog Sada obaveštava sudije Novosadske lige, sudije Gradske lige i sudije početnike da je lekarski pregled zakazan za četvrtak, 15. avgust 2019. godine, sa početkom u 16:00 časova u Tehničkoj školi „Mileva Marić Ajnštajn“ (Gagarinova 1, Novi Sad). Lekarski pregled bez laboratorijskih nalaza i nalaza urina je besplatan za sve sudije.

Lekarski pregled biće obavljen sledećeg datuma i po sledećem redosledu:
15. avgust – sve sudije sa spiska od br. 1. zaključno sa br. 68. od 16:00 časova.

Važno: Obavezno pročitati uputstvo za lekarski pregled, odnosno upoznati se šta treba poneti sa sobom od formulara (blanko) i ličnih dokumenata i poštovati zakazanu satnicu lekarskog pregleda.

Važno: Sve sudije Novosadske lige, sudije Gradske lige i sudije početnici su obavezne da samostalno urade nalaze laboratorije i urina i da iste donesu na lekarski pregled u četvrtak, 15. avgusta; sudije koje ne donesu nalaze laboratorije i urina neće moći da pristupe lekarskom pregledu.

Spisak sudija za lekarski pregled, obrazac za lekarski pregled i uputstvo za lekarski pregled dostupni su na sledećim linkovima:

Spisak sudija za skraćeni lekarski pregled - jesen 2019.

Obrazac za skraćeni lekarski pregled sudija - jesen 2019.

Uputstvo za skraćeni lekarski pregled sudija - jesen 2019.