Obaveštavamo sudije sa lista Novosadske lige i Gradske lige da će obavezni plenarni sastanak sudija, na kome će se sudijama obratiti komesar za suđenje obe lige Robert Kiš – Čepegi, biti održan u petak, 31. avgusta 2018. godine, sa početkom u 18:00 časova, u Tehničkoj školi „Mileva Marić Ajnštajn“ u Novom Sadu (Gagarinova 1). Sudije koje nisu u mogućnosti da prisustvuju ovom sastanku dužne su da izostanak opravdaju predsedniku Komisije za unapređenje suđenja sms porukom na broj telefona 060 / 6-111-200. Sudije koje se ne odazovu, odnosno ne opravdaju izostanak, neće biti delegirane u narednom periodu.

Predsednik KUS SOS FSGNS

Milan Krakanović