Ponovni seminar sudija Novosadske  lige i Gradske lige biće održan u petak, 19. aprila 2019. godine, sa početkom u 11,30 časova, na Stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu (Dimitrija Tucovića 1).

PROGRAM SEMINARA

do 11:30 dolazak na stadion “Karađorđe”
11:30 – 11:45 predaja uplatnica i evidencija prisutnosti
12:00 – 13:30 provera fizičke spremnosti sudija na stadionu „Karađorđe“
13:45 –  14:45 teoretska provera znanja
15:00 saopštavanje rezultata i zatvaranje seminara
* * *

Sve sudije koje pristupaju seminaru su obavezne da uplatu kotizacije u iznosu od 1.500 dinara izvrše na  tekući račun Fudbalskog saveza Grada Novog Sada broj 160-925321-59 uz obaveznu naznaku svrhe uplate „kotizacija za ponovni seminar sudija – april 2019“. Takođe, svi sudije koje pristupaju seminaru su dužne da ponesu uplatnicu i predaju je prilikom prijavljivanja. Sudije koje ne budu poštovale satnicu seminara ili ne donesu uplatnicu kao dokaz o uplati kotizacije neće moći da pristupe seminaru.

Sudije  fizičku proveru obavezno trče u sledećoj opremi: bela majica, crni šorc, bele čarape i patike za trčanje.  Provera fizičke spremnosti vršiće se na sledeći način: (1) 6 h 40 metara, (2) interval test 40 h 75 metara.

Sudije početnici (mart 2019. godine) koje su položile teorijski i praktični deo ispita, proveru fizičke sposobnosti vršiće putem Kuperovog testa. Sudije početnici ne plaćaju kotizaciju za seminar.

Sve potrebne dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti od sekretara SOS FSGNS Vojislava Kesića, pozivom na broj telefona: 064 / 644-68-38.

Program seminara i spisak sudija koji su pozvani da pristupe seminaru dostupni su na sledećim linkovima:

Sudije - ponovni seminar - april 2019. - program seminara

Sudije - ponovni seminar - april 2019. - spisak sudija