Uzimajući u obzir aktuelnu zdravstveno-epidemiološku situaciju i uz konsultacije sa nadležnim državnim organima, Sekretarijat Izvršnog odbora FS Grada Novog Sada je, na predlog Komisije za omladinski fudbal, na telefonskoj sednici održanoj dana 26. novembra 2020. godine, doneo odluku da početak Zimske lige mlađih kategorija FS Grada Novog Sada odloži za drugu polovinu januara 2021. godine.

Komisija za omladinski fudbal je prethodno anketirala trenere mlađih kategorija, sa ciljem da utvrdi da li postoji zainteresovanost za učešće na Zimskoj ligi mlađih kategorija i kakvi su predlozi sportskih stručnjaka koji su u neposrednom kontaktu sa decom i roditeljima. Analizirajući povratne informacije dobijene ovom anketom, Komisija za omladinski fudbal je došla do sledećih zaključaka:

  • postoji značajna zainteresovanost za učešće na Zimskoj ligi mlađih kategorija, uz procenu da bi na ovoj manifestaciji učestovalo najmanje 60 a verovatno i više ekipa, što u postojećim uslovima nije zanemarljivo;
  • osnovne prepreke za početak takmičenja u okviru Zimske lige mlađih kategorija u prvobitno planiranom terminu početkom decembra su (1) realna mogućnost pooštravanja preventivnih mera uz zabranu održavanja svih sportskih manifestacija i (2) zabrinutost roditelja aktuelnom epidemiološkom situacijom i njihova nespremnost da deci u ovom trenutku dozvole učešće na priredbama ovakvog karaktera.

Na osnovu ovih zaključaka i obrazloženog predloga Komisije za omladinski fudbal, Sekretarijat Izvršnog odbora FS Grada Novog Sada doneo je sledeće odluke:

  • usvaja se predlog Komisije za omladinski fudbal da se početak Zimske lige mlađih kategorija odloži za drugu polovinu januara 2021. godine, uz nadu da će se epidemiološka situacija do tada popraviti;
  • ukoliko epidemiološka situacija polovinom januara 2020. godine i dalje bude nepovoljna, Zimska liga mlađih kategorija ove sezone neće biti organizovana;
  • ukoliko epidemiološka situacija polovinom januara 2020. godine bude povoljna, Zimska liga mlađih kategorija će biti organizovana u jednoj od dva sledeća formata:
    • prva varijanta: Zimsku ligu mlađih kategorija organizovati sa duplim programom tokom vikenda ili dodatnim takmičarskim danima tokom radne sedmice, uz garantovanje odigravanja najmanje deset utakmica za svaku ekipu i zadržavanje prvobitnog iznosa kotizacije od 25.000 dinara;
    • druga varijanta: Zimsku ligu mlađih kategorija organizovati isključivo vikendom, uz garantovanje odigravanja sedam utakmica za svaku ekipu i smanjenje prvobitnog iznosa kotizacije sa 25.000 dinara na 20.000 dinara.
  • odluku o datumu početka i formatu u kome će biti organizovana Zimska liga mlađih kategorija doneće Komisija za omladinski fudbal kada se steknu uslovi za donošenje odgovarajuće odluke, a najkasnije do 15. januara 2021. godine.

Za sve ostale informacije u vezi sa Zimskom ligom mlađih kategorija FS Grada Novog Sada zainteresovani se mogu obratiti predsedniku Komisije za omladinski fudbal Aleksandru Šovljanskom, pozivom na sledeći broj mobilnog telefona: 060 / 56-48-700.